Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 923 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Toldret

  Toldret
  av af Carsten Willemoes Jørgensen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757442564

  Toldret er skrevet med henblik på at tilvejebringe en overskuelig fremstilling af toldretten. Bogens formål er dels, at give et bredt overblik for den, der ønsker at tilegne sig viden om toldretten generelt, dels at kunne bruges som opslagsværk for…

 • Migrationsjura

  Migrationsjura
  av Claes Nilas

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757437362

  Migrationsjura er den første juridiske fremstilling af migrationsmulighederne for udenlandske statsborgere i Danmark.Gennem et historisk rids viser bogen, hvordan den danske migrationshistorie har udviklet sig fra efterkrigstiden til i dag; en histo…

 • Risikoledelse og risikostyring

  Risikoledelse og risikostyring
  av Peter Lynggaard

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788762904002

  Risikomanagement – en aktuel udfordring Dette er den første bog på dansk om risikoledelse og risikostyring. I en verden med tiltagende kompleksitet og hurtige forandringer er der et stærkt øget behov for risikoledelse og for risikost…

 • Facilitation

  Facilitation
  av Line Larsen, Cecilie van Loon & Henrik Horn Andersen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438734

  Changes must be managed in order to achieve the desired effect. If you are responsible for managing change processes and ensuring thatthe changes do in fact happen, facilitation is one of the answers. In Facilitation, professional facilitators gener…

 • New Public Leadership

  New Public Leadership
  av Martin Lundkvist & Nicolai Vedsted

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438765

  I bogen New Public Leadership viser forfatterne en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring, er der snarere behov for en bedre styringskultur og et stærkere lederskab, der kan sætte en strategisk retning. Med udg…

 • Persondataretlig regelsamling

  Persondataretlig regelsamling
  av Peter Blume (red.)

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757443196

  Djøf Forlag har i samarbejde med professor Peter Blume, Københavns Universitet, samlet de vigtigste persondataretlige regler i tilknytning til EU persondataretsreform og suppleret med et gennemarbejdet, tværgående stikordsregister. Regelsamlingen&nb…

 • Teknisk rådgivning - ABR 18

  Teknisk rådgivning - ABR 18
  av Claus Berg

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788757446357

  Lovkommentaren indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddr…

 • Juraspecialet  en håndbog

  Juraspecialet en håndbog
  av Ole Bruun Nielsen

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757426021

  Bogens udgangspunkt er forfatterens erfaringer med kurset "Introduktion til specialeskrivning" og med konkret vejledning på jurastudiet. Ambitionen er i det store og hele at inspirere læseren til at reflektere over sin skriveproces og introducere id…

 • Arbejdsmarkedets regler 2019

  Arbejdsmarkedets regler 2019
  av Ole Hasselbalch (red.)

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443660

  Arbejdsmarkedets regler 2019 indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, udvalgt af professor em., jur.dr. Ole Hasselbalch. Alle lovændringer, som har været offentliggjort til og…

 • Flexibility Potentials and Pitfalls for Labour Law

  Flexibility Potentials and Pitfalls for Labour Law
  av Reinhold Fahlbeck

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789154423910

 • Dansk erhvervsret

  Dansk erhvervsret
  av Peter Arnt Nielsen & Lars Lindencrone Petersen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446876

  Med den foreliggende 15. udgave af Dansk erhvervsret er fremstillingen ajourført, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2020. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsr…

 • International Købelov

  International Købelov
  av Bernhard Gomard og René Frantz Henschel

  Inbunden - 2014 - Danska - ISBN: 9788757415940

  "International købelov med kommentarer" foreligger hermed i en 2. udgave. Lovkommentaren er opdateret med ændringer af den internationale købelov og relevant praksis. Indholdsoversigt ForordIndledningII. De Forenede Nationers Konvention om afta…

 • Contract Law in Denmark

  Contract Law in Denmark
  av Ruth Nielsen

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9788757426076

   Denne praktiske analyse af kontraktsret i Danmark tager sit udgangspunkt i det kendte flerbindsværk International Encyclopaedia of Laws. Bogen dækker alle aspekter af emnet definition og klassificering af kontrakter, kontraktmæssige ansvar, re…

 • Kapitalmarkedsloven

  Kapitalmarkedsloven
  av Jesper Lau Hansen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757436396

  Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatteren kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gør…

 • Finansiel risikostyring

  Finansiel risikostyring
  av Jørgen Just Andresen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757437072

  Finansiel Risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form…

 • Selskabsstrukturer

  Selskabsstrukturer
  av Karsten Engsig Sørensen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757447019

  Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomhederkoncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to…

 • Essays in Honour of Michael Bogdan

  Essays in Honour of Michael Bogdan
  av Patrik Lindskoug, Per Samuelsson, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Hans-Heinrich Vogel

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9789154405633

 • Befolkning og samfund

  Befolkning og samfund
  av Marianne Frank Hansen, Peter Philip Stephensen & Thomas Nyvang Dalgaard

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444568

  I 1966 blev der født ca. 88.000 personer i Danmark. Antallet af fødte faldt efterfølgende og 17 år senere – i 1983 – fødtes der blot omkring 51.000, hvilket fortsat udgør den mindst generation i nyere tid. Om 20 år begynder generation 19…

 • Strategi og styring med effekt

  Strategi og styring med effekt
  av Per Nikolaj Bukh (red.) & Karina Skovvang Christensen (red.)

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757438628

  I alle dele af den offentlige sektor er det centralt at diskutere effekt og nye styringsformer, der sætter fokus på, hvordan der skabes mere værdi for borgerne. Det gælder i særdeleshed i regionerne, hvor værdibaseret sundhed præsenteres som det fre…

 • Globale Mål

  Globale Mål
  av Steen Hildebrandt (red.) & Lars Josephsen (red.)

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757446975

  Det, der sker i verden i disse år vedrørende verdensmålene, er noget af det mest opløftende, man kan tænke sig. At tale om en samlet vision for verdens bæredygtige udvikling er et markant og meget lovende fremskridt. Det er ikke set før. At millione…

 • En procesteori om organisation

  En procesteori om organisation
  av Tor Hernes

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436563

  Bogen teoretiserer over organisation ud fra antagelsen om, at proces er bestemmende for verden. Forfatter Tor Hernes foreslår derfor en terminologi, som er udledt af procesfilosofien, der normalt ikke anvendes i organisationsstudier. ”Bogens b…

 • Konneksitet

  Konneksitet
  av Pia Moltke Jensen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788757416480

 • Power i projekter og portefølje

  Power i projekter og portefølje
  av John Ryding Olsson, Niels Ahrengot & Mette Lindegaard Attrup

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443967

  4. udgave af Power i projekter og portefølje holder fortsat fast i den klassiske projektledelse og bogens opbygning, men kombinerer dette med de nye tendenser inden for følgende områder:Stigende kompleksitet i projekter: Her beskrives vilk…

 • Formueretlige emner

  Formueretlige emner
  av Torsten Iversen, Morten Midtgaard Fogt, Helle Isager, Susanne Karstoft, Susanne Kier, Lars Hedegaard Kristensen, Birgit Liin, Lars Henrik Gam Madsen, Palle Bo Madsen, Claus Rohde og Kasper Steensgaard

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443851

  Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 9.udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formuerets relaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåb…

 • Alf Ross

  Alf Ross
  av Jens Evald

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788757417623

  Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte jurist Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gang en biografi og personalhistorie, en teorihistorie og en samtidshistorie. Det er en fortælling om et mennes…

 • Nothing Succeeds Like Success Trade Unionism in Sweden

  Nothing Succeeds Like Success Trade Unionism in Sweden
  av Reinhold Fahlbeck

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789154424412

  The purpose of this text is to present Swedish unionism to a foreign readership in a succinct but analytical way. The emphasis is on attitudes, structures, trends and overall characteristics rather than on minute factual information. Since the appro…

 • Den globale udfordring

  Den globale udfordring
  av Carsten Staur

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757426731

  Den globale udfordring er en bog om FN's muligheder i en verden under hastig forandring. En verden, hvor vækstøkonomier i Asien og Latinamerika vil få en større økonomisk og politisk rolle, men også en verden hvor de globale problemer bliver stadig…

 • Dansk Arbejdsmarkedspolitik

  Dansk Arbejdsmarkedspolitik
  av Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen, Stine Rasmussen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436990

  Dansk arbejdsmarkedspolitik er i fokus både nationalt og internationalt. I EU har den danske arbejdsmarkedsmodel tjent til inspiration for udviklingen af en europæisk beskæftigelsesstrategi. Herhjemme berører arbejdsmarkedspolitikken mange mennesker…

 • Karl Marx

  Karl Marx
  av Aage H

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788757408065

  Karl Marx er politisk økonom. Hans hovedværk ´Kapitalen´er således lige dele politik og økonomi. Han argumenterer overbevisende for det kapitalistiske økonomiske systems iboende ustabilitet. Hans konklusion er, at arbejderklassen må overtage ejendom…

 • Arbejdsskadesikringsloven incl. tillæg

  Arbejdsskadesikringsloven incl. tillæg
  av Hansen P

  Inbunden - 2003 - Danska - ISBN: 9788757406993

  Der er i de senere år foregået en betydelig udvikling i praksis på arbejdsskadeområdet, som har aktualiseret behovet for en opdateret kommentar til Arbejdsskadesikringsloven. Hovedsigtet med kommentaren er at imødekomme dette behov hos advokater, sa…

 • Grundlæggende arbejdsret

  Grundlæggende arbejdsret
  av af Jens Kristiansen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443165

  Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: • Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder de særlige vilkår for offentlige ansættelsesforhold…

 • Waffenrecht: Praxiswissen für Waffenbesitzer, Handel, Verwaltung und Justiz Band 1

  Waffenrecht: Praxiswissen für Waffenbesitzer, Handel, Verwaltung und Justiz Band 1
  av André Busche

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783963940101

 • Statsret

  Statsret
  av Henrik Hjort Elmquist

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757439540

  I MODERNE POLITIK inddrages grundloven i mange sammenhænge, og forholdet til grundloven kan skabe problemer i forhold til politiske initiativer. Det kan eksempelvis dreje sig om politiske overvejelser om fastsættelse af en skat, at gå i krig, ændrin…

 • Intellectual Property Law in Denmark

  Intellectual Property Law in Denmark
  av Thomas Riis

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757443318

  Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this monograph provides a survey and analysis of the rules concerning Intellectual Property Law in Denmark. It covers every type of intellectual property right in depth &nda…

 • EU-Retten

  EU-Retten
  av Karsten Engsig Sørensen & Jens Hartig Danielsen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757438277

  Nu foreligger en revideret 7. udgave af EU-Retten, som er pædagogisk nok til at fungere som lærebog og samtidig indeholder detaljer nok til at tilgodese praktikerens behov. Bogen er delt i tre dele. Den første del giver en generel introduktion…

 • Selskabsskatteret

  Selskabsskatteret
  av Mathias Navneet Gørup

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757440782

  Med kompendiet SELSKABSSKATTERET får du indblik i, hvilke skattemæssige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet behandler selskabsskatteret på både dansk og internationalt niveau. D…

 • Styring og motivation i den offentlige sektor

  Styring og motivation i den offentlige sektor
  av Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757424973

  Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Hovedpointer inkluderer at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende.…

 • Socialforvaltningsret

  Socialforvaltningsret
  av Jon Andersen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757444728

  Socialforvaltningsretten henvender sig til alle, der er i berøring med detsociale system i bred forstand. Både sagsbehandlere, politikere, interesseorganisationer,faglige organisationer, dommere, advokater, private rådgivere og borgere, der modtager…

 • Ophavsret for begyndere

  Ophavsret for begyndere
  av Morten Rosenmeier

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757436020

  Bogen handler om, hvad ophavsret er, og hvad de ophavsretlige regler går ud på. Den henvender sig ikke til jurister, men til lægmænd, f.eks. forfattere, forskere, arkitekter m.fl. Bogen behandler bl.a.:Hvor står de ophavsretlige regler henne?Hvad ka…

 • Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext
  av Mia Rönnmar

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789154426713

  Detta arbete behandlar regleringen av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet i svensk, engelsk och tysk rätt i ljuset av arbetslivets ökade flexibilisering. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka anpassningsfö…

 • Henrik Stampe

  Henrik Stampe
  av Ditlev Tamm, Morten Kjær

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757432527

  Henrik Stampes erklæringer stammer fra tiden mellem 1750erne til 1770erne og viser ham som et barn af sin tids oplysningsfilosofi. Han var én af den danske enevældes dygtigste administratorer, og hans prosa indenfor sin genre er på højde med Ludvig…

 • Køreklar Personbil- 22.udgave

  Køreklar Personbil- 22.udgave
  av Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788776733971

  Køreklar Personbil er systemets grundbog, og den indgår også i motorcykelundervisningen. Da Køreklar Personbil altid er ajour med de seneste ændringer i færdselslovgivningen kan du med fordel også bruge den, hvis du skal have kørekort til store bile…

 • Bæredygtig global udvikling

  Bæredygtig global udvikling
  av Steen Hildebrandt

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436440

  Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv. Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det…

 • Karl Marx

  Karl Marx
  av Jørn Loftager

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757423792

  "Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men det, som det kommer an på, er at forandre den." -Karl Marx Der hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års poli…

 • E-handelsloven

  E-handelsloven
  av Susanne Karstoft

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788757450521

  Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemme…

 • Retsfortabende passivitet

  Retsfortabende passivitet
  av Jensen C

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788757417685

 • Arv & skifte

  Arv & skifte
  av WERLAUFF Advokatfirma & Erik Werlauff

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438222

  ARV & SKIFTE, 9. udgave, giver ligesom de foregående udgaver et helhedsbillede af spørgsmål om arv, skifte, boafgift og eventuel boskat, dvs. de centrale spørgsmål om,Hvem der arver, og hvor meget (arveloven)Hvordan skiftet finder sted, så…

 • Mening i galskaben

  Mening i galskaben
  av Bøje Larsen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757424645

  Ledelse bliver mere og mere vigtig og tillægges stadig større betydning i samfundet. Men samtidig bliver ledelsesteorien mere og mere kaotisk og svær at overskue. Der er for det første betydelige modebølger på området, og bølgerne forløber hurtigere…

 • Dansk Forsikringsret

  Dansk Forsikringsret
  av Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757439489

  Selv om der ikke er sket de store ændringer i den snart 90 år gamle forsikringsaftalelov i de 7 år, der er gået siden udgivelse af 9. udgaven, er der alligevel afsagt mange rets- og ankenævnsafgørelser i perioden, og efter sigende er forsikringsafta…

 • EU's Udbudsdirektiver

  EU's Udbudsdirektiver
  av Steinicke M

  Inbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788757411362