Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 925 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Styringsparadigmer i den offentlige sektor

  Styringsparadigmer i den offentlige sektor
  av Leon Lerborg

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788757430967

  "Den offentlige styring er i opbrud, og Leon Lerborg er styringsopbruddets kartograf. Rundt om i landskabet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Professionerne er i krise! Slip anerkendelsen løs! Lerborg…

 • Lov om menighedsråd & Normalforretningsorden

  Lov om menighedsråd & Normalforretningsorden
  av Espersen P

  Inbunden - 1998 - Danska - ISBN: 9788757457735

  I Lov om menighedsråd og normalforretningsorden kommenteres menighedsrådslovens enkelte bestemmelser på baggrund af bl.a. lovforarbejder og den kirkeretlige litteratur. Kommentaren omfatter også en lang række udtalelser fra Kirkeministeriet om princ…

 • Dansk Forfatningsret - studieudgave

  Dansk Forfatningsret - studieudgave
  av Henrik Zahle

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788772411286

  Denne bog er en studieudgave af Henrik Zahles "Dansk Forfatningsret" og består af en sammenfatning af udvalgte afsnit af de to første bind af det oprindelige 3-bindsværk, nemlig Institutioner og regulering og Regering, forvaltning og dom (bind 3, Me…

 • Den kollektive arbejdsret

  Den kollektive arbejdsret
  av Jens Kristiansen

  Inbunden - 2014 - Danska - ISBN: 9788757426984

  Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklings…

 • Kommunal økonomistyring

  Kommunal økonomistyring
  av Marius Ibsen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442779

  I denne bog præsenterer forfatteren en samlet forståelse af den kommunale økonomistyring med afsæt i mange års praktisk og teoretisk erfaring inden for området. Bogen er båret af en tro på, at et kommunale styre fortsat har en central rolle at…

 • Miljøretten 5

  Miljøretten 5
  av Basse E

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788757412581

 • Forvaltning og fællesskab

  Forvaltning og fællesskab
  av Fenger N

  Inbunden - 2004 - Danska - ISBN: 9788757411843

 • Retsmisbrug i formueretten

  Retsmisbrug i formueretten
  av Evald J

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788757403268

  Emnet for bogen er retsmisbrug i dansk formueret. Ved retsmisbrug forstås lidt forenklet den omstændighed, at en person (rettighedshaveren) anvender en retsposition til at opnå en fordel for sig selv eller en anden, som ikke er forudset eller tilsig…

 • Dansk fondsledelse

  Dansk fondsledelse
  av Anker Brink Lund (red.)

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788762904163

  Danske fonde og fondslignende foreninger administrerer meget store kapitaler. Alene i form af donationer til almennyttige og almenvelgørende formål gives bidrag i størrelsesordenen 6 – 8 milliarder kroner årligt. Desuden er mange af vore størs…

 • Teaming

  Teaming
  av Elisabeth Plum

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757445718

  Hvorfor får vi ikke automatisk gode resultater, når vi sammensætter et team af dygtige personer? Forklaringen skal findes i teamkulturen – og i evnen til at samarbejde på tværs af forskelle. Vi må skabe ”teaming”, som er en social…

 • Personalehåndbogen

  Personalehåndbogen
  av Lene Court-Payen, Kira B. Johnson og Mette Klingsten

  Inbunden - 2010 - Danska - ISBN: 9788757412994

  »Personalehåndbogen – Jura og HR« er et værktøj, der kan anvendes ved udarbejdelsen af personalepolitikker og personalehåndbøger i både private og offentlige virksomheder.   I bogen beskrives de forskellige personalepolitiske emner, som…

 • Elafgiftsloven med kommentarer

  Elafgiftsloven med kommentarer
  av Helle Vestergaard Rasmussen

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788757420883

  Elafgiftsloven har hidtil - med undtagelse af SKATs juridiske vejledning - ikke været genstand for en egentlig teoretisk fremstilling. Formålet med nærværende bog er således for første gang at give et uddybende indblik i loven.  Bogen gennemgår…

 • Markedsret Del 3

  Markedsret Del 3
  av Palle Bo Madsen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443875

  Hermed foreligger 7. udgave af »Markedsret Del 3«, som omhandler hele immaterialretten, dvs. de særlige beføjelser, der er knyttet til lovbestemte enerettigheder. Rettighederne kan være knyttet til udnyttelsen af bestemte nyskabelser i forbindelse m…

 • Forbrugeraftaleloven

  Forbrugeraftaleloven
  av Susanne Karstoft

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757433029

  Den teknologiske udvikling i de sidste årtier har givet anledning til nye aftaleindgåelsesmåder, og der er kommet stadigt mere fokus på behovet for forbrugerbeskyttelse. Som følge heraf er forbrugeraftaleloven ændret flere gange siden 1978, hvor den…

 • Tinglysningsloven

  Tinglysningsloven
  av Willumsen H

  Inbunden - 1997 - Danska - ISBN: 9788757446715

  Kommentaren er opdelt i tre hovedafsnit: Tinglysning vedrørende fast ejendom Tinglysning vedrørende løsøre og formue i almindelighed Administrative bestemmelser gebyr- og straffebestemmelser Herudover indeholder bogen bekendtgørelser, cirkulærer sam…

 • Kontrakter

  Kontrakter
  av Erik Werlauff

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757442861

  Kontrakter, nu i 4. udgave med professor Erik Werlauff som forfatter, er et praktisk værktøj til udfærdigelse af kontrakter. Den er hverken en lærebog eller en paradigmasamling, men en udvidet tjekliste til, hvad den gode og gennemtænkte kontrakt b…

 • Dansk privatret

  Dansk privatret
  av Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen, Annette Kronborg & Kristina Siig

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446821

  Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 21. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hens…

 • Hvor er pointen?

  Hvor er pointen?
  av Henrik Juel (red)

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788762903937

  Der er meget andet i spil end den rene logik, når argumenterne flyver frem og tilbage i dagligdagen og i den offentlige debat. De traditionelle analysemodeller og analysebegreber er ikke altid lige nemme at anvende, og heller ikke særligt dækkende,…

 • Arbejdsmarkedspolitik

  Arbejdsmarkedspolitik
  av Niels Henning Bjørn

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444612

  "Arbejdsmarkedspolitik" giver en grundlæggendebeskrivelse af arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik i Danmark set fra et økonomisk perspektiv. Bogen indeholder en gennemgang af de vigtigste organisationer, opgørelser om arbejdsmarkedet og ra…

 • Bortvisning

  Bortvisning
  av Kia Philip Dollerschell

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757449259

  Bortvisning er en overskuelig og praktisk håndbog for jurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med bortvisningssager, og som ønsker et samlet overblik over de mange forskelligartede juridiske forhold, der knytter sig til bortvisningssi…

 • Retsplejeloven ? Straffeloven

  Retsplejeloven ? Straffeloven
  av af Jens Møller (ansv. red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446951

  Dansk retsplejelov er et fantastisk omfattende lovområde, der reguleres i mere end 1000 paragraffer, hvilken bl.a. fremstiller den danske procesret. Straffeloven breder sig over strafbarhedsbetingelser, sanktioner og alvorlige forbrydelser, hvor str…

 • Helbredsoplysningsloven med kommentarer

  Helbredsoplysningsloven med kommentarer
  av Preisler M

  Inbunden - 1999 - Danska - ISBN: 9788757401165

  Loven om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet trådte i kraft pr. 1. juli 1996. Hovedindholdet af loven er at regulere brugen af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet. Loven regulerer arbejdsgiverens mulighed for i forbindelse med ans…

 • Det strafferetlige legalitetsprincip.

  Det strafferetlige legalitetsprincip.
  av Baumbach T

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788757419344

 • Minister ? mellem ministerium og Folketing

  Minister ? mellem ministerium og Folketing
  av Henrik S. Jensen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757442458

  Om aftenen den 27. juni 2015 blev Eva Kjer Hansen ringet op af sin politiske leder og partiformand, Lars Løkke Rasmussen, som tilbød hende posten som miljø- og fødevareminister i en kommende Venstre-regering. Eva Kjer Hansen takkede ja. Denne bog fo…

 • Autorisationsloven med kommentarer

  Autorisationsloven med kommentarer
  av Anna Murphy og Anne Mette Dons

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788757415544

  Denne kommenterede autorisationslov er opbygget over autorisationslovens kapitelinddeling. Kommentaren til et stykke eller en paragraf indledes med mere generelle bemærkninger, mens specielle forhold, eventuelt forståelsen af enkelte ord, er diskute…