Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 259 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Borgerskab og fællesskab

  Borgerskab og fællesskab
  av Juliane Engelhardt

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788763525855

  Med ønsket om at udvikle statens erhvervsliv, udbygge fattig- og sygehjælpen og sørge for almen uddannelse til alle har de patriotiske selskaber, med udgangspunkt i den danske middelklasse, haft stor betydning for dannelsen af det moderne velfærdssa…

 • Fremgang, krise og stilstand

  Fremgang, krise og stilstand
  av Ole Degn

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788763546362

  I dag bor hovedparten af danskerne i byer, og de fleste betragter byerne og bylivet som en næsten naturgiven selvfølgelighed. Men i virkeligheden er de danske byer produktet af en lang, historisk tilblivelsesproces, hvor byens funktion og indretning…

 • Mad, drikke og tobak 1800-35

  Mad, drikke og tobak 1800-35
  av Ole Hyldtoft

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788763539371

  Mad og spisning er gennemsyret af kulturelle symboler. Bevidst eller ubevidst markerer mennesket sine sociale og geografiske tilhørsforhold gennem maden og de andre nydelsesmidler, det forbruger. Gennem maden kommer man således tæt på fortidens menn…

 • Et spørgsmål om at være

  Et spørgsmål om at være
  av Pia Lauritzen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788763505789

  Om vor måde at tænke på i den vestlige verden, om hvad væren er i en verden, der har følt sig overbevist om, at Gud er død, men hvor det stadig er muligt at tænke postmetafysisk inden for den danske grammatiks rammer

 • Else Marie Pade og Symphonie magnétophonique

  Else Marie Pade og Symphonie magnétophonique
  av Inge Bruland

  Inbunden - 2006 - Danska - ISBN: 9788763504683

  Else Marie Pade (f. 1924) er dansk elektronisk musiks ´grand old lady´. Allerede i 1954 begyndte hun som en af de første i verden at arbejde med lydmaskiner, båndmusik og sampling. Med inspiration fra ´konkret musik´ og udenlandske kolleger i Tyskla…

 • Kampen om ansigtet

  Kampen om ansigtet
  av Mette Mortensen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788763536974

  Id-fotografiet tjener ikke alene som et værktøj til kontrol i den politiske praksis, men har også gjort sin entré i kunsten, medierne og populærkulturen som et betydningsfuldt symbol på det moderne individ. Kampen om ansigtet afdækker dette hidtil f…

 • Storbyens billeder

  Storbyens billeder
  av Anne Ring Petersen

  Inbunden - 2002 - Danska - ISBN: 9788772898001

  Byerne er menneskehedens første totalkunstværker, fra ende til anden kunstige frembringelser skabt ved en kollektiv indsats. Storbyens billeder - Fra industrialisme til informationsalder handler om udviklingen i billedkunstnernes fortolkning af stor…

 • Tingenes kulturhistorie

  Tingenes kulturhistorie
  av Bjarne Stoklund

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788772897950

  Mennesket har altid formet den fysiske verden og levet sit liv omgivet af ting: redskaber til at skaffe føde med, huse at søge ly i, tøj at lune sig i, smykker at pynte sig med osv. De menneskeskabte genstande er uundværlige praktiske hjælpemidler,…

 • Fornuften under troens lydighed

  Fornuften under troens lydighed
  av Morten Fink-Jensen

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788772899527

  Under reformationstiden i Danmark var medicin og naturfilosofi - det vi i dag forstår som naturvidenskab - en integreret del af den overordnede religiøse verdensopfattelse. Fag som fysik, astronomi og anatomi havde som ultimativt mål at bidrage til…

 • Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi

  Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi
  av Annette Lassen

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788772898056

  Øjet er et kraftfuldt symbol i den norsk-islandske middelalderlitteratur. I denne bog undersøges øjets og blindhedens symbolske betydning, og der analyseres eksempler på en række blikke, der beskrives i den norrøne litteratur. Øjnene kan bl.a. afslø…

 • Karen Blixen og Sverige

  Karen Blixen og Sverige
  av Grethe F. Rostbøll

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763537391

  Karen Blixens forfatterskab bliver fra første færd godt modtaget i Sverige, da Bonniers Förlag som det første forlag i Skandinavien oversætter Seven Gothic Tales. Allerede i september 1934 udkommer Sju romantiska berättelser, kun et halvt år efter d…

 • Dødsstraffens kulturhistorie

  Dødsstraffens kulturhistorie
  av Inga Floto

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788772896557

  Dødsstraffen synes at appellere til helt elementære behov for hævn og gengældelse, der ligger dybt i den menneskelige natur. I denne lille, men tankevækkende bog, fortæller Inga Floto om de former, dødstraffen har antaget gennem de sidste 400 års tu…

 • Lars von Triers fornyelse af filmen 1984-2014

  Lars von Triers fornyelse af filmen 1984-2014
  av Bodil Marie Stavning Thomsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788763544238

  Lars von Triers film- og tv-produktioner har siden hans biografdebut med The Element of Crime i 1984 udløst stærke reaktioner hos publikum, og desuden har han vakt opsigt i hele filmverdenen med Dogme 95-manifestet. I dag regner mange Trier blandt d…

 • Show-Bix &

  Show-Bix &
  av Morten Søndergaard

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788763540742

  I 1968 etablerer digteren Per Højholt (1928-2004) den eksperimenterende og tværkunstneriske gruppe Show-Bix i et samarbejde med fotografen og billedkunstneren Poul Ib Henriksen og komponisten og elektronmusikeren Gunner Møller Pedersen. Gruppen eksp…

 • Kulturmøder og religion

  Kulturmøder og religion
  av Safet Bektovic

  Övrigt - 2004 - Danska - ISBN: 9788772899947

  Kulturmøder og religion bygger på en række dybtgående samtaler med unge fra forskellige etniske grupper i Københavnsområdet, og bogens analyse gør det for første gang muligt at sammenligne kristne og muslimske unges identitetsudvikling. Et nøgleord…

 • Majolika og fajance 1300 - 1750

  Majolika og fajance 1300 - 1750
  av Ulla Houkjær

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788763545860

  Kunstindustrimuseets samling af tidlige europæiske fajaner fra Spanien, Italien og Frankrig har aldrig før været publiceret bort set fra enkelte hovedstykker. Takket været kataloget vil samlingerne nu indgå i den store fælles fond af materiale, som…

 • Rumlig kultur / Spatial Culture

  Rumlig kultur / Spatial Culture
  av Henrik Reeh, Jannie Rosenberg Bendsen, Henriette Steiner & Birgitte Bundesen Svarre (red.)

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788763537049

  Det kulturelle felt nyder en stadig større bevågenhed fra både politisk og økonomisk hold. Med kulturens stigende betydning i socio-politiske processer kan de humanistiske fag – takket være deres forståelsesorienterede forskning og det nære fo…

 • Demokrati som styreform og som ideologi

  Demokrati som styreform og som ideologi
  av Mogens Herman Hansen

  Inbunden - 2010 - Danska - ISBN: 9788763534932

  Vi lever i et demokrati og diskuterer ustandseligt demokratiets status. Men demokrati er slet ikke en entydig størrelse. Der findes liberalt, konstitutionelt, republikanistisk, deliberativt, direkte og repræsentativt demokrati – for blot at næ…

 • Tivoli, Trængsel og Troelstrup

  Tivoli, Trængsel og Troelstrup
  av Line Sandst

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788763541473

  I Tivoli, Trængsel og Troelstrup – stednavne som stilistiske figurer introduceres, udvikles og anvendes stilistisk-retoriske teorier om metaforer, metonymier og symboler i studiet af stednavne som sprog.I bogens første del diskuteres de sprogv…

 • Læsø Land bind 1 + 2

  Læsø Land bind 1 + 2
  av Bjarne Stoklund

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788763544290

  Poser med sydesalt, tangtage og friskfanget jomfruhummer på havnen i Østerby er noget af det, der kendetegner Læsø i dag. Befolkningen på Kattegats største ø har gennem de sidste 500 år måttet tilpasse sig de barske omgivelser i en grad, der voldsom…

 • H.C. Andersen og Jonas Collin d.y.

  H.C. Andersen og Jonas Collin d.y.
  av H.C. Andersen og Jonas Collin

  Inbunden - 2001 - Danska - ISBN: 9788772896694

  Med H.C. Andersens brevveksling med zoologen Jonas Collin d.y. (1840-1905), søn af Andersens nærmeste venner, Edvard (1808-1886) og Henriette Collin (1813-1894) og barnebarn af hans velgører Jonas Collin d.æ. (1776-1861), afsluttes arbejdet med udgi…

 • Til syvende og sidst

  Til syvende og sidst
  av Jens Bruun Kofoed

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788763543392

  Der er få tekster i verdenslitteraturen, der har haft en så lang og omskiftelig virkningshistorie som den såkaldte Urhistorie i 1. Mosebog, kapitel 1-11. Som grundtekst for både jøder, kristne og muslimer har den op gennem århundrederne haft normati…

 • Dialog med dekonstruktionen

  Dialog med dekonstruktionen
  av Søren Gosvig Olesen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788763504515

  Dekonstruktionen bliver i denne bog taget på ordet, dvs. som en dekonstruktion af metafysikken. Med det udgangspunkt søges der tilbage i filosofiens tradition fra Platon til Hegel. Bogens temaer er derfor lige så gamle som filosofien selv: det samme…

 • Platons symposion

  Platons symposion
  av Anne-Marie Eggert Olsen

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788772896960

  Symposion indtager en særlig plads i Platons forfatterskab og findes i flere danske oversættelser. Værket er sjældent blevet læst som udtryk for Platons filosofi, men det er netop hvad Eggert Olsen nu gør. I denne filosofiske kommentar, den første a…

 • Dans i Danmark

  Dans i Danmark
  av Henning Urup

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788763505802

  Bogen beskriver dansens historiske udvikling i Danmark. I bogen inddrages både scenedansen og den selskabelige dans, som her fortrinsvis betegnes ´samværsdans´. Fremstillingen er opdelt i afsnit, der følger århundrederne. I indledningen omtales meto…

 • Den oversatte klassiker

  Den oversatte klassiker
  av Erik Skyum-Nielsen

  Häftad - 1997 - Danska - ISBN: 9788772894607

  Forfatteren begiver sig i bogen ind på en diskussion af oversættelsesproblematikken og klassikerbegrebet. Indhold Forord Hvad menes der med ""klassiker""? En kortlægning af det skønlitterære klassikerbegrebs historiske udvikling og dets betydning fo…

 • Mellem ånd og tryksværte

  Mellem ånd og tryksværte
  av Robert W. Rix (red.)

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788763542258

  Litteraturkritikken har vendt og drejet alle aspekter af romantikken som åndelig vending i litteraturen. Men alt for ofte både begynder og ender analysen med, hvad der er romantikkens egen programerklæring: at følge det utæmmelige geni. Mellem ånd o…

 • Løveridderen

  Løveridderen
  av Chrétien de Troyes

  Häftad - 1998 - Danska - ISBN: 9788772891552

  Chrestien de Troyes skabte den litterære genre vi kalder ridderromanen, og med Løveridderen (fra ca. 1170) foreligger dermed en af de første ridderromaner på dansk. Løveridderen er i dag både historisk læsning og historielæsning - ikke mindst hvis d…

 • 66 håndskrifter fra Arne Magnussons samling

  66 håndskrifter fra Arne Magnussons samling

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788763541664

  Denne bog udkommer i anledning af 350-året for den islandske håndskriftsamler Arne Magnussons fødsel. Bogen giver et indblik i de mange håndskrifter, som Arne Magnusson i sin tid reddede for eftertiden. Størstedelen af samlingen, som Arne Magnusson…

 • Syv mod Theben

  Syv mod Theben
  av Aischylos. Christian Dahl & Marcel L. Lech (ovs.)

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788763538909

  Syv frygtindgydende krigere har med deres hær omringet Theben, den sagnomspundne by med de syv porte. Inde i byen forbereder kong Eteokles sig på det afgørende angreb og planlægger forsvaret af hver enkelt port. Han føler sig sikker på sejren, indti…

 • Den gode fødsel

  Den gode fødsel
  av Anne Mette Holme Bertelsen Camilla Gohr

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788763504966

  Hvad er en god fødsel? Foretrækker moderne danske kvinder akupunktur og badekar frem for epiduralblokade og lattergas? Har man mere kontrol over sin fødsel, når man føder ved kejsersnit? Er jordemødre tilbageholdende med smertelindring? Og hvad bety…

 • De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873

  De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873
  av Yoichi Nagashima

  Inbunden - 2003 - Danska - ISBN: 9788772898063

  Japan står for mange som indbegrebet af det fremmede og anderledes og var - bogstaveligt - lukket land for udlændinge helt frem til midt i 1800-tallet. Fra ca. 1630 til 1853 var det kun kinesere og en enkelt hollandsk handelsstation, der havde adgan…

 • Det glemte folk

  Det glemte folk
  av Thomas Højrup

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788763533072

  Undersøgelse af udvalgte befolkningsgruppers livsformer og levevilkår overfor den centrale lovgivning og planlægning

 • Staten stærk og folket frit

  Staten stærk og folket frit
  av Henrik Lundbak

  Inbunden - 2001 - Danska - ISBN: 9788772896809

  I 1936 stiftedes partiet Dansk Samling på basis af forfatteren Arne Sørensens tanker om et epokeskift fremsat i bogen Det moderne Menneske. Partiet byggede på en national og kristen ideologi med inspiration fra grundtvigianismen, og hører til det sp…

 • Horneman

  Horneman
  av Inger Sørensen

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788763537407

  Navnet Horneman dækker over en slægt af kunstnerisk begavede personligheder, der satte et betydeligt præg på dansk kulturliv fra anden halvdel af det 18.årh. til begyndelsen af det 20.årh. I sit biografiske værk Horneman – en kunstnerslægt føl…

 • De gamle bogomslag

  De gamle bogomslag
  av Harald Illsøe

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788763530453

  Det er bogens formål at fremdrage nogle af de gamle bogomslag, godt gemte som de er på nogle få bogsamleres og bibliotekers hylder, om de overhovedet er bevaret. Fra årene omkring 1820, da sikken at dekorere et bogomslag begyndte at brede sig, og de…

 • Fra åndetro til gudstro i Østgrønland

  Fra åndetro til gudstro i Østgrønland
  av M. Hindsberger

  Häftad - 1999 - Danska - ISBN: 9788772895673

  I denne bog skildres østgrønlændernes livsanskuelse i de sidste 100 år belyst gennem deres egne vidnesbyrd. Forfatteren lader dem komme til orde med deres tanker om livet før og efter mødet med den vesteuropæiske kristne kultur i slutningen af det 1…

 • Verden over

  Verden over
  av Astrid Jespersen og Marie Riegels Melchior

  Inbunden - 2006 - Danska - ISBN: 9788763504652

  Den etnologiske stats- og livsformsteori bliver på én gang anvendt, diskuteret og udfordret i denne antologi. Formålet er dermed at bidrage til en skærpet refleksion over og diskussion af forholdet mellem stat, samfund, kultur og livsformer i modern…

 • Modefotografi

  Modefotografi
  av Charlotte Andersen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788772899084

  Modefotografiet opstod som genre i sidste halvdel af 1800-tallet, tæt knyttet til opkomsten af den moderne storby. Frem for blot at fremvise tøj udviklede modefotografiet hurtigt sit eget selvbevidste sprog, som op gennem det 20. århundrede har indg…

 • Prostitutionen og Grundloven

  Prostitutionen og Grundloven
  av Merete Bøge Pedersen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788763505857

  Bogen anlægger et helt nyt perspektiv på prostitutionshistorien, nemlig det, at indgrebene mod de prostituerede omkring år 1900 ikke var i overensstemmelse med de frihedsrettigheder, som grundloven burde have sikret. Indgrebene var moralsk begrunded…

 • Thomas Mann og musikken

  Thomas Mann og musikken
  av Niels Bille Hansen

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788763543408

  Musikken og især Richard Wagner spillede en meget stor rolle i Thomas Manns liv og forfatterskab. “Jeg skaber så megen musik, som man med rimelighed kan skabe uden musik”, skriver Mann. Han regner sig blandt digterne til musikerne. Denne…

 • Afrodite i den tidlige græske epik

  Afrodite i den tidlige græske epik
  av Kristoffer Maribo Engell Larsen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788763546676

  Den tidligste litteratur, der er bevaret fra den græske verden, er fortællende, episke digte, der i varierende omfang skildrer gudernes oprindelse, historie og forhold til menneskene. Afrodite, den græske gudinde for sex og forførelse, er blandt de…

 • Borgerret og prostitution

  Borgerret og prostitution

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788772898209

  Dansk oversættelse af to klassiske retstaler, Pseudo-Demosthenes´ anklage mod Neaira og Aischines´ anklage mod Timarchos. Disse to anklageskrifter stammer fra tiden omkring 50 år efter domfældelsen af Sokrates og giver et enestående indblik i hverda…

 • Stilistisk praksis

  Stilistisk praksis
  av Pia Quist

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788763525916

  Hvordan forvalter københavnske unge social og etnisk heterogenitet? Hvordan skaber de som deltagere i praksisfællesskaber orden og mening i den sproglige forskellighed og gør den til en betydningsressource i sociale og stilistiske praksisser? …

 • Bibelske genskrivninger

  Bibelske genskrivninger
  av Jesper Høgenhaven & Mogens Müller

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788763539166

  Der kan opregnes en række kendte eksempler på genskrivning af tekster, som i den jødiske og kristne receptionshistorie regnes for bibelske: Krønikebøgerne, de to senere af de synoptiske evangelier, Jubilæerbogen, Genesisapokryfen, Pseudo-Filons Libe…

 • Snit

  Snit
  av Solveig Hoberg, Helle Leilund, Marie Riegels Melchior og Kirsten Toftegaard (Red.)

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763531078

  Snit - Industrialismens tøj i Danmark belyser, hvilken rolle tøj spiller i forhold til vor kulturelle arv og selvforståelse.  Antologien stiller skarpt på det 20. århundredes tøjproduktion og forbrug i Danmark. Særlig tiden efter 2. Verden…

 • Berlusconi og den moderne fyrste

  Berlusconi og den moderne fyrste
  av Gert Sørensen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788763506908

  Da Berlusconi dannede sin første regering tilbage i 1994, gav han indtryk af at repræsentere noget tiltrængt nyt, efter den gamle korruptionsramte politiske klasse havde måttet trække sig. Dette billede har ændret sig markant siden, men alligevel bl…

 • Hver vore veje

  Hver vore veje
  av Lone Rahbek Christensen

  Häftad - 1997 - Danska - ISBN: 9788772892436

  Bogen handler om kvinders dagligliv i dagens samfund. Den giver gennem en række interviews et indblik i enkelte kvinders liv og i familielivet. Forfatteren viser, at vi også for kvinders vedkommende må tale om principielt forskellige livsformer: De…

 • At være dansk

  At være dansk
  av Richard Jenkins

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788763541640

  Med et skarpt blik for hverdagslivets detaljer tegner den nordirske antropolog og sociolog Richard Jenkins et øjenåbnende portræt af dansk identitet. At være dansk er fuld af interessante historier om danskerne og Danmark set udefra. Høflighed, humo…

 • Dansk på mode!

  Dansk på mode!
  av Marie Riegels Melchior

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788763530446

  I en tid hvor modeindustrien globaliseres, og masseproducerede forbrugsvarer sælges verden over, er modens distinkte, nationale identitet blevet relevant som et unikt særkende. Som aldrig før tales der om dansk mode i modeindustrien, i medierne…