Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 477 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Rådgivning

  Rådgivning
  av Lars Bo Langsted

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788761916686

  Rådgivning II er andet bind i en trilogi om rådgiveres ansvar, der sætter fokus på de krav, der generelt stilles og kan stilles for at drage rådgivere til ansvar. Hvor bind I udelukkende behandler erstatningsretlige spørgsmål, fokuserer dette bind a…

 • Omstrukturering

  Omstrukturering
  av Jane Karlskov Bille, Morten Hyldegaard Jensen, René Moody Nielsen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940681

  En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende d…

 • Lejemålets ophør og brugsrettens overgang

  Lejemålets ophør og brugsrettens overgang
  av Anne Louise Husen, Tove Flygare

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788761928986

  Det giver ofte anledning til tvister, når et lejeforhold om fast ejendom ophører, hvad enten det sker ved opsigelse, ophævelse, bortfald eller brugsrettens overgang til andre. De mange tvister resulterer i et stort antal retsafgørelser, som dog ikke…

 • Skatteretten 2

  Skatteretten 2

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942876

  salgstekst kommer senere.

 • Strafferettens specielle del

  Strafferettens specielle del
  av Knud Waaben ved Lars Bo Langsted

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761934994

  Knud Waabens klassiske værk, der dækker strafferettens specielle del, udkommer nu i en 6. udgave, revideret af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Strafferettens specielle…

 • Moms 4 - International handel

  Moms 4 - International handel
  av Søren Engers Pedersen, Merete Andersen, Linda-Sophia Danielsen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761935793

  Få klarhed over momsreglerne vedr. samhandel med udenlandske virksomheder Den momsmæssige behandling afhænger helt overordnet af, om leverancen er en vare eller en tjenesteydelse. Men reglerne om fastlæggelse af leveringsstedet kan selv for eksperte…

 • SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt

  SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt
  av Mette Neville, Carsten Fode

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761939456

  Bogen har fokus på, hvordan bestyrelsen i SMV’er kan skabe værdi for virksomheden og for (ejer)lederne, og indeholder redskaber til brug for bestyrelsen. Bogen er pt. den eneste på markedet, der kommer 360° rundt om bestyrelsesarbejdet. Bogen…

 • Afskedigelse

  Afskedigelse
  av Jens Paulsen

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936141

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afs…

 • Regnskabsanalyse for beslutningstagere

  Regnskabsanalyse for beslutningstagere
  av Christian V. Petersen, Thomas Plenborg

  Pocket - 2005 - Danska - ISBN: 9788761912428

  Formålet med denne bog er at give læseren et indblik i, hvordan regnskabsanalysen kan anvendes af beslutningstagere i forhold til analyseopgaverne værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning. Bogen er inddelt i tre dele. Første del præs…

 • Ugeskrift for Retsvæsen 2019 Årsudgave

  Ugeskrift for Retsvæsen 2019 Årsudgave

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941640

  UfR Årsudgaven 2019 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle de væsentligste domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du også en omfattende litterær afdeling med inter…

 • Markedsføringsloven

  Markedsføringsloven
  av Erling Borcher, Frank Bøggild

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788761934628

  I ”gamle dage” var markedsføringsloven overskuelig, men i dag er loven noget mere kompleks med fx de elastiske bestemmelser om ”god markedsføringsskik” og ”vildledning”. Denne bog giver en grundig gennemgang og an…

 • Private straffesager

  Private straffesager
  av Peter Nørgaard

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788761933546

  Bogen behandler forskellige aspekter af private straffesager i dansk ret, dvs. straffesager, hvor retsforfølgningen er overladt til private. Muligheden for privat strafforfølgning findes blandt andet inden for immaterialrettens område samt vedrørend…

 • Moms 3 - momspligtig værdi

  Moms 3 - momspligtig værdi
  av Søren Engers Pedersen, Merete Andersen, Linda-Sophia Danielsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939470

  Moms 3 omhandler opgørelsen af den momspligtige værdiBogen sætter fokus på de forskellige problemstillinger, som hyppigt opstår i denne forbindelse, for eksempel:hvilke indtægter kan holdes uden for momsgrundlagetkantinemoms og handel mellem interes…

 • Insolvensret

  Insolvensret
  av Jens Paulsen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788761913487

  Både reglerne om gældssanering og reglerne om gældseftergivelse er ændret på væsentlige punkter i efteråret 2005. "Insolvensret - gældssanering" behandler såvel kendte problemstillinger på gældssaneringsområdet som de nye regler, der trådte i kraft…

 • Eksempelmanual 2021

  Eksempelmanual 2021

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942470

  Med Eksempelmanual får du et alfabetisk opslagsværk, der på overskuelig vis forklarer den ofte meget komplicerede skattelovgivning Eksempelmanualen indeholder en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til den gældende lovgivni…

 • Procesret for pantefogeder

  Procesret for pantefogeder
  av Bendt Berg

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939500

  Procesret for pantefogeder er en samlet fremstilling af de fogedprocessuelle regler, der gælder for pantefogedudlæg.Blandt retsplejelovens sager om tvangsinddrivelse udgør pantefogedudlæg langt den største del. Disse pantefogedudlæg har, trods deres…

 • Retslægerådet og retspraksis

  Retslægerådet og retspraksis
  av Martin Houg og Jørn Simonsen

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788761928863

  En praktisk gennemgang af Retslægerådets arbejde og erklæringernes betydning i juridisk perspektiv Denne bog er den første samlede oversigt over Retslægerådets mangesidede funktion belyst både medicinsk og juridisk. Det er Retslægerådets opgave at…

 • Markedsføringslovens § 1

  Markedsføringslovens § 1
  av Ulrich Birch Eriksen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788761934031

  Få overblik over god markedsføringsskik. Følgende emner behandles bl.a.:Retten til eget billede i reklamesammenhængProduktefterligning og renommesnyltningAggressiv adfærd over for konkurrenterIlloyal konkurrenceUrimelig markedsføring over for forbr…

 • Forurenet jord

  Forurenet jord
  av Birgitte Refn Wenzel, Vivi Bruhn Knudsen, Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen, Lars Hammer Wentoft

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937209

  Hvad er reglerne for forurenet jord? Denne bog præsenterer de mange regler om jordforurening. Regelsættene er spredte og forskellige bl.a. ud fra, hvornår og hvordan forureningen er opstået, og mange af afgrænsningerne mellem de forskellige regelsæt…

 • Ligebehandlingsloven med kommentarer

  Ligebehandlingsloven med kommentarer
  av Ruth Nielsen

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940872

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser i ligebehandlingsloven Hovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod direkte og indirekte diskrimination pga. køn. Bogen er opdelt i tre dele: Del I indeholder generelle komm…

 • Bo- og gaveafgift

  Bo- og gaveafgift
  av Niels-Jørgen Kaj Petersen, Bue Skammelsen

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937063

  Håndbog om boafgiftslovens reglerBogens formål er at give en fremstilling af boafgiftslovens regler til brug for såvel højt specialiserede som praktikere, der beskæftiger sig med dødsboer eller gaveoverdragelser.Bogen behandler bl.a.:Tidspunktet for…

 • Folkeret og dansk ret

  Folkeret og dansk ret
  av Ole Terkelsen

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938633

  Bogen giver en udførlig indføring i folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark. I bogen beskrives og analyseres samspillet mellem regler af dansk og international oprindelse, herunder i hvilken udstrækning folkeret skal inddrages i retsa…

 • Revisorhåndbogen 2020, pakke

  Revisorhåndbogen 2020, pakke

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942012

  Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel. Revisorhåndbogen Regnskab giver dig viden om regnskabsaflæggelse, bogføring, nøgletal, analyse af danske årsregnskaber m.v. Revisorhåndbogen Revision giver dig viden om g…

 • Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

  Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
  av Jakob Plesner Mathiasen, Michael Horn, Daniel Montigny & Martin Gormsen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940124

  Et omfattende opslagsværk om lov om kollektiv forvaltning af ophavsretLov om kollektiv forvaltning af ophavsret er en implementering af direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for re…

 • International beskatning

  International beskatning
  av Knud Erik Kriegbaum, Henrik Gam, Jens Holger Helbo Hansen

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788761919717

  En lærebog for studerende, som har brug for grundlæggende indføring i faget international beskatning. Også en praktisk guide til virksomheder og rådgivere, der beskæftiger sig med internationale skattespørgsmål. Bogen behandler bl.a.: spørgsmål om s…

 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  av Carl Henrik Ehrenkrona

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105177

  Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 me…

 • Skattevejledning 2021

  Skattevejledning 2021

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943002

  Skattevejledning 2021 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten. Denne 25. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige o…

 • Mangler ved fast ejendom

  Mangler ved fast ejendom
  av H. P. Rosenmeier

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940230

  Denne bog indeholder en ajourført fremstilling om mangelshæftelsen for sælgere af faste ejendomme. Bogen indeholder også en udførlig fremstilling om ejerskifteforsikringer. Denne fremstilling er skrevet helt om og er væsentligt udbygget i forhold ti…

 • Moms - Energi - Lønsum

  Moms - Energi - Lønsum
  av Erik Dekov og John Engsig, opdateret af Mette Juul og Lars Gosvig

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761934758

  Sådan sikrer du en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse.  Denne bog giver en grundlæggende beskrivelse af reglerne om moms, energiafgifter og lønsumsafgift. Samtidig beskrives sammenhængen - og synergien - mellem de tre af…

 • RevisorManual 2021/1

  RevisorManual 2021/1
  av T. Helmo Madsen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942401

  Manualen giver et hurtigt overblik over de forskellige revisionsformer og deres omfang, og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanualen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler,…

 • OECD´S Modeloverenskomst 2014

  OECD´S Modeloverenskomst 2014

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936974

  OECD’s modeloverenskomst 2014 med kommentarer indeholder den officielle danske oversættelse af OECD’s modeloverenskomst med kommentarer, senest opdateret i 2014. Bogen er et uundværligt arbejdsredskab for enhver, der beskæftige sig med s…

 • Udbudsprocessen

  Udbudsprocessen
  av Kim Lundgaard Hansen, René Offersen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761938510

  Praktisk procesbaseret håndbog til gennemførelse af udbud efter Udbudsloven.Bogen giver vejledning og praktiske råd for ordregiver, der er underlagt Udbudslovens afsnit I og II. Der gives gennem bogen en procesbaseret gennemgang af de overvejelser,…

 • Grundlæggende skatteret 2021

  Grundlæggende skatteret 2021
  av Henrik Dam, Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942500

 • Dødsfald og dødsboer

  Dødsfald og dødsboer
  av Niels-Jørgen Kaj Petersen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788761915528

  Hvordan oprettes et testamente eller hvilke arveregler gælder ved et dødsfald? Håndbogen Dødsfald og dødsboer giver et godt indblik i disse og mange andre spørgsmål. Bogen gennemgår dødsfaldskriterierne og reglerne for ligsyn, transplantation, arv,…

 • Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar

  Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar
  av Henrik Steffensen, Dorthe Tolborg, Klaus Okholm, Jan-Christian Nilsen

  Inbunden - 2010 - Danska - ISBN: 9788761925848

  En opdatering af den tidligere bog Bogføring, regnskab og skat. Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhv…

 • Revisorhåndbogen 2019, pakke

  Revisorhåndbogen 2019, pakke

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941176

  Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel. Revisorhåndbogen Regnskab giver dig viden om regnskabsaflæggelse, bogføring, nøgletal, analyse af danske årsregnskaber m.v. Revisorhåndbogen Revision giver dig viden om g…

 • Skattelovsamling med noter 2020/2

  Skattelovsamling med noter 2020/2

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942074

  Skattelovsamling med noter er en lovsamling, der er udarbejdet specielt til studerende. Lovsamlingen indeholder de mest anvendte regler på skatteområdet. Lovene er påført noter med oplysninger om lovændringer og ikrafttrædelsestidspunkt. Udkommer hv…

 • Fogedsager

  Fogedsager
  av Lars Lindencrone Petersen, Peter Møgelvang-Hansen, Michael Kistrup

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942210

  Hvad er op, og hvad er ned i fogedretlige sager?Bogen tilsigter primært at give en håndbogsmæssig fremstilling af fogedretten med henblik på praktiserende juristers behov.Bogen behandler i kommentarform retsplejelovens regler om: Betalingspåkra…

 • Revisorhåndbogen 2021, Revision bd. I+II

  Revisorhåndbogen 2021, Revision bd. I+II

  Pocket - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943040

  Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.Revisorhåndbogen - Revision giver dig viden om gældende revisorlovgivning, kvalitetskontrol, revisionsstandarder og -udtalelser, retningslinjer for revisors etiske ad…

 • Karnov Group Afgiftslove med noter 2019

  Karnov Group Afgiftslove med noter 2019

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940735

  I Karnov Group Afgiftslove med noter 2019 får du afgiftslovene alfabetiserede, med de tilhørende ministerielle bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og meddelelser, inkl. de indarbejdede ændringslove ajourført frem til den 1. januar 2019 - med…

 • Transfer Pricing i Praksis 2008

  Transfer Pricing i Praksis 2008
  av Anders Oreby Hansen, Peter Andersen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788777627170

   

 • Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven

  Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven
  av Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen, Kim Tang-Lassen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941572

  Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lo…

 • Karnov Retspleje og Strafferet 2020

  Karnov Retspleje og Strafferet 2020

  Övrigt - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942258

  Med Karnov Retspleje og Strafferet 2020 får du omfattende kommentarer med fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m., udarbejdet af førende specialister på området.Bogen er ajourført til og med 22. oktober 2020 og udarbejdet på gru…

 • Entertainmentretten

  Entertainmentretten

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942968

  Nu kommer 2. udgave af Entertainmentretten, som beskæftiger sig med endnu flere juridiske problemstillinger! Hvordan er reguleringen af musik- og filmrettigheder? Hvor går grænsen mellem ytringsfriheden og retten til eget navn og billede m.v.? Hvord…

 • Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer

  Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer
  av Ruth Nielsen

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939586

  Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, nati…

 • Arbejdsprocesret

  Arbejdsprocesret
  av Ole Hasselbalch

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788761922168

  Bogen beskæftiger sig med arbejdsprocesretten. Det vil sige de formelle regler om behandling af tvister angående ansættelsesforhold og kollektive overenskomster. Bogens fire dele handler om:* tvisteløsningsordningens historiske baggrund* sagsforbere…

 • Danish Law in a European Perspective

  Danish Law in a European Perspective
  av Ditlev Tamm

  Pocket - 2002 - Engelska - ISBN: 9788761903495

  Den nye udgave er opdateret med ny praksis og domme. Der er endvidere tilføjet et kapitel om Grønland. Danish Law in a European Perspective giver på engelsk et overblik over dansk ret, herunder skatteret, kontraktsret, arbejdsret mm. Bogen belyser e…

 • Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud

  Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud
  av Lars Henrik Gam Madsen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941886

  Denne bog indeholder den hidtil mest komplette behandling af virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud i dansk juridisk litteratur Virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer (pantsætningsforbud) har fået stor udbredelse i praksi…

 • Moms & AfgiftsMemo 2021-2

  Moms & AfgiftsMemo 2021-2

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942944

  Moms- og AfgiftsMemo er et praktisk minileksikon, der henvender sig til alle, som har brug for hurtige og konkrete oplysninger inden for moms og afgifter.Bogen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk og er opdelt i en momsdel og en afgiftsdel.Moms…

 • EU-ret Kompendium

  EU-ret Kompendium
  av Henrik Kure

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761936110

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af EU-retten i oversigtsform, herunder: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne: EU-rettens kilder og virkninger samt fortolkningsprincipper om EU-rettens forrang og om EU-konform fortolkning Fri be…