Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 477 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Bestikkelse og korruption

  Bestikkelse og korruption
  av Christian Bredtoft Guldmann

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938602

  Bestikkelse og korruption indeholder en beskrivelse af danske, engelske og amerikanske regler og retspraksis vedrørende bestikkelse, særligt med henblik på erhvervslivets forhold. Endvidere indeholder bogen en beskrivelse af og inspiration til etabl…

 • Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme
  av Peter Pagh

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761935014

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme- med kommentarer til Jordforureningslovens kapitel 4 B & Miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapport I hvilken udstrækning kan en ny ejer af en ejendom eller en virksomhed blive gjort ansvar…

 • Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941824

  Den juridiske vejledning/Ligningsvejledningspakken 2020 består af 6 bind, der kan købes som et samlet sæt:PersonbeskatningErhvervsbeskatningSelskabs-, fonds- og foreningsbeskatningKapitalgevinstbeskatningDobbeltbeskatningDødsbobeskatningDer er i all…

 • Offentlig revision i det 21. århundrede

  Offentlig revision i det 21. århundrede
  av Rolf Elm-Larsen og Gitte Korff (red.)

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788761935489

  Den offentlige revision er organiseret meget forskelligt ved begyndelsen af det 21. århundrede. Revisionen indgår i forskellige styringssammenhænge og tilgodeser forskellige formål og brugere. Samtidig er revisionen blevet mere standardiseret, idet…

 • Moms 2

  Moms 2
  av Søren Engers Pedersen, Merete Andersen, Linda-Sophia Danielsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761938411

  Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området.Bogen gennemgår grundigt de områder og aktiviteter, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag. Lovgivning og retspraksis analyseres for at f…

 • Momsmanual 2019

  Momsmanual 2019
  av Søren Engers Petersen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940612

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • Danske perspektiver på revisorer og revision

  Danske perspektiver på revisorer og revision
  av Thomas Riise Johansen m.fl.

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937667

  Bogen omhandler emner, som ikke behandles eller som kun behandles i begrænset omfang i eksisterende lærebøger om revisorer og revision. Bogens kapitler tager i vid udstrækning udgangspunkt i særlige danske forhold, der har betydning for revisorer og…

 • Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - Fra dansk praksis til IFRS

  Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - Fra dansk praksis til IFRS
  av Henrik Steffensen, Jan Fedders, Kim Tang Lassen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942364

  Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne. Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere…

 • Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse

  Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse
  av Mikael Marstal, Ulrik Mogensen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937056

  Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de bestemmelser, der i dagligdagen g…

 • Erhvervslejemål

  Erhvervslejemål
  av Jeppe Wedel Nielsen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942524

 • Momsmanual 2021-2

  Momsmanual 2021-2

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943064

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • Ute av syne, ute av sinn

  Ute av syne, ute av sinn

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816195

  Grunnvann er en av våre viktigste naturressurser - både for menneskene og miljøet. Samtidig er grunnvann en økonomisk ressurs for eieren av grunnvannet. Hvordan vi forvalter grunnvannet i dag, vil ha betydning for hvordan ressursen kan fungere i øko…

 • Ute av syne, ute av sinn

  Ute av syne, ute av sinn

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816195

  Grunnvann er en av våre viktigste naturressurser - både for menneskene og miljøet. Samtidig er grunnvann en økonomisk ressurs for eieren av grunnvannet. Hvordan vi forvalter grunnvannet i dag, vil ha betydning for hvordan ressursen kan fungere i øko…

 • Bestyrelsesarbejde i selvejende og nonprofit institutioner

  Bestyrelsesarbejde i selvejende og nonprofit institutioner
  av Teddy Wivel

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788761933157

  En bog om, hvordan man passer sit arbejde, så ansvar ikke kommer på tale. Bogen er en "værktøjskasse" til bestyrelser og ledere i selvejende institutioner – med fokus på korrekte og effektive løsninger af bestyrelsens mange opgaver. Helt nede…

 • Brottsbalken 6 kap. : en kommentar

  Brottsbalken 6 kap. : en kommentar
  av Petter Asp, Göran Nilsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106747

  Den 1 juli 2018 trädde nya regler om de centrala sexualbrotten i kraft. Genom reformen infördes en variant på en s.k. samtyckeslagstiftning och därtill innebar reformen också att ett ansvar för grov oaktsamhet infördes i relation till vissa brottsty…

 • Når revisorer 'sladrer' - særlige rapporteringspligter

  Når revisorer 'sladrer' - særlige rapporteringspligter
  av Lars Kiertzner

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940469

  Denne bog behandler nogle ofte tunge temaer: skal revisor ”angive” sine kunder eller ej? Populært sagt, hvornår fortrænger revisors talepligt eller taleret den tavshedspligt, der er en hovedingrediens i revisorers DNA? Helt overordnet be…

 • Skatteret

  Skatteret
  av Henrik Kure

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941381

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform:Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatningDen skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige…

 • Aktuelle temaer i pensionsretten

  Aktuelle temaer i pensionsretten
  av Lisbeth Faurdal

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788761930934

  Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling, som er indleveret til forsvar på Copenhagen Business School. Forfatteren drøfter og analyserer en række temaer i pensionsretten med henblik på at overveje, om den nugældende regulering er hensigtsmæssig. Navn…

 • Erstatning inden for sundhedsvæsenet

  Erstatning inden for sundhedsvæsenet
  av Peter Jakobsen, Kristina Sprove Askjær, Niels Hjortnæs

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939128

  Bogen er opdateret og væsentligt udvidet i forhold til 1. udgave fra 2008.Bogen giver en samlet fremstilling af reglerne om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader og er opbygget som en lovkommentar til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatn…

 • Passivitet

  Passivitet
  av Jens Ravnkilde

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788761933928

  Bogen gennemgår den meget omfattende retspraksis vedrørende retsfortabende passivitet.Siden førsteudgaven af bogen udkom i 2002, er strømmen af domme fortsat med uformindsket styrke. Den foreliggende andenudgave er stort set nyskrevet og ajourført m…

 • International handelsret

  International handelsret
  av Peter Arnt Nielsen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936134

  En grundig indføring i international handelsret. International handel er et kompliceret område, og denne lærebog beskriver de internationale tiltag, der er taget for at lette den internationale samhandel. Fokus er på følgende emner: International…

 • Spildevandsbetalingsloven

  Spildevandsbetalingsloven
  av Mogens Moe, Alex Puggaard

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936387

  Få svar på spørgsmål om prisen for udledning af spildevandVed selskabsafgørelsen af spildevandsforsyningsselskaberne blev der fra 1. januar 2010 skabt en ny arbejdsdeling mellem kommunalbestyrelse, teknisk forvaltning og forsyning.Forsyningen har si…

 • Håndtering af finansielle kriser

  Håndtering af finansielle kriser
  av Lennart Lynge Andersen (red.)

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788761933560

  Bogen er sidste bind i den serie, som Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School, har udgivet i løbet af de seneste 10 år. Antologien er skrevet af en række forfattere, der har været medarbejdere på centeret og er rediger…

 • Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 25?38 (del 3)

  Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 25?38 (del 3)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106686

  Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna…

 • Brugspanteret

  Brugspanteret
  av Hans Helge Beck Thomsen

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936301

  Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant. Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugspanthaver…

 • Forsvareren

  Forsvareren
  av Thomas Rørdam

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788761933133

  Håndbog for forsvarere I denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år. Bogen er tænkt som en håndbog for forsvarere og giver en omfattende beskrivelse af forsva…

 • Revisors opklaring af besvigelser

  Revisors opklaring af besvigelser
  av B. Warming-Rasmussen, M.B. Christensen, R.H. Kristensen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936172

  Få hjælp til at opdage og forebygge økonomisk bedrageri Besvigelser i form af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation er et fænomen, som alle organisationer er potentielt sårbare overfor. Når ansatte ”tager af kassen”, kan det skylde…

 • Sikkerhed i løsøre

  Sikkerhed i løsøre
  av Anders Ørgaard

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941565

  Bogen behandler de centrale spørgsmål vedrørende sikkerhed i løsøreaktiver.Bogen dækker således følgende emner:PanteretBestanddele og tilbehørVirksomhedspantEjendomsforbeholdEjendomsovergangTilbageholdsretBogen er en studiebog, men den har også rele…

 • Begunstigelse i bankpension

  Begunstigelse i bankpension
  av L. Lynge andersen, Lennart Lynge Rasmussen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788761922977

  En del mennesker dør uden at have fået del i en kapital- eller en ratepension. Det er baggrunden for, at lovgivningen opstiller et regelsæt om begunstigelse i sådan nogle konti. Reglerne er blevet væsentligt ændret med virkning fra 2008 i forbindels…

 • Rigsret? - en debatbog

  Rigsret? - en debatbog

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943156

  Rigsret? – en debatbog, 1. udgave Hvorfor har vi egentlig Rigsretten? Hvordan virker den? Skal vi overhovedet have den?  Denne debatbog udspringer af en dyb forundring over, at spørgsmål som ovenstående henstår ubesvarede i den juridiske…

 • Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen

  Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen
  av Frans Eskil Nørgaard

  Pocket - 2010 - Danska - ISBN: 9788761928535

  En masterafhandling om den skattepligtiges muligheder for disponering, genoptagelse, omvalg og omgørelse af selvangivelse i virksomhedsordningen. Afhandlingen klarlægger den skattepligtiges mange planlægnings- og valgmuligheder i virksomhedsordninge…

 • Entrepriseretlige mangler

  Entrepriseretlige mangler
  av Anders Vestergaard Buch

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788761916853

  Entrepriseretlige mangler - kravene til entreprenørens ydelse er den første samlede, danske fremstilling af reglerne om mangler ved entreprenørens ydelse. Bogen behandler reglerne om alle typer af mangler ved entreprenørens ydelse, herunder især man…

 • Håndbog om køb af lægepraksis

  Håndbog om køb af lægepraksis
  av Michael Fuchs, Gitta Trier, Troels Løvschall, Sten Peters

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788761933942

  Køb af lægepraksis er på alle måder en stor investering, både rent økonomisk, men også når det gælder den fremtidige arbejdsglæde.Denne håndbog samler et bredt udvalg af relevant viden om køb og etablering af en lægepraksis - med det formål at hjælp…

 • Revision i praksis - pakke

  Revision i praksis - pakke
  av Martin Samuelsen, Christina Davidsen, Sumit Sudan, Henrik Parker

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941374

 • EU Momsmanual 2019

  EU Momsmanual 2019
  av Søren Engers Pedersen, Dorthe Higham

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940605

  EU momsmanualen 2019 Med virkning fra den 1. januar 2015 blev de særlige regler om handel med elektroniske ydelser (MOSS-ordningen) indført i samtlige EU-lande. Der er nu opnået enighed blandt EU-landene om, at samme principper skal anvendes for vir…

 • Marknadsföringslagen en kommentar

  Marknadsföringslagen en kommentar
  av Marianne Levin

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789176105382

  Marknadsföringsrätten har över tid gett upphov till ett ganska stort antal böcker och artiklar på olika nivåer allt sedan Sverige blev ett europeiskt föregångsland genom 1970 års lag mot otillbörlig marknadsföring. Däremot har marknadsföringslagen a…

 • Egne aktier

  Egne aktier
  av Troels Michael Lilja, Claus Parum, David Moalem, Thomas Frøbert, Birka Wendy Mouritzen

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941428

  En grundig indføring i egne aktier Formålet med ”Egne aktier” er at give en samlet fremstilling af de regler og problemstillinger, der knytter sig til aktieselskabers erhvervelse, besiddelse og afhændelse af egne aktier. Herudover er det…

 • Videregående kreditret

  Videregående kreditret
  av Lennart Lynge Andersen

  Häftad - 2008 - Multi - flera språk - ISBN: 9788761920256

  Bogens kapitler afspejler den seneste forskning på Center for kreditret og kapitalmarkedsret, CBS. Den henvender sig ved sit emneudbud både til praktikere og studerende. På realkreditområdet behandles de nationale muligheder for at fastlægge særlige…

 • Transaktioner i selskaber

  Transaktioner i selskaber
  av Henrik Steffensen, Lars Bunch, Jan-Christian Nilsen, Thomas Booker

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761934581

  Få en tværgående og illustrativ gennemgang af transaktioner formidlet af erfarne eksperter. Formålet med denne bog er at give indsigt i de mange muligheder, som grænsefladerne mellem årsregnskabsloven og selskabsloven giver for virksomheder og rådgi…

 • Jus cogens i dansk ret

  Jus cogens i dansk ret
  av Josefine Farver, Malene Sillesen Skøtt

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788761938336

  I Jus cogens i dansk ret rejses spørgsmålet, om folkerettens ufravigelige regler har nogen betydning hos de danske statsmagter. Spørgsmålet er søgt besvaret gennem blandt andet grundige analyser af retspraksis på områder, der traditionelt anses for…

 • Problemer fra revisors hverdag

  Problemer fra revisors hverdag
  av Lars Kiertzner og Niklas Tullberg Hoff

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937407

  Bogen beskæftiger sig med typiske problemstillinger fra revisors praksis ved erklæringer med sikkerhed, fravalg af revision, erklæringer om assistance, erklæringer uden for godkendte revisionsvirksomheder, fortsat drift, opgavedokumentation, uafhæng…

 • Ejendomsmæglerloven

  Ejendomsmæglerloven
  av Kristian Dreyer, Ali Simiab

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936677

  Bliv helt opdateret på den nye ejendomsmæglerlov med denne lovkommentarLov om formidling af fast ejendom m.v. trådte i kraft den 1. januar 2015 og indeholder flere ændringer, der har væsentlig betydning for forbrugere og ejendomsmægleren.Med udgangs…

 • Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3)

  Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106709

  Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna…

 • Ugeskrift for Retsvæsen 2020 Årsudgave

  Ugeskrift for Retsvæsen 2020 Årsudgave

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942623

  UfR Årsudgaven 2020 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle de væsentligste domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du også en omfattende litterær afdeling med inter…

 • Gæld og forbrug

  Gæld og forbrug
  av Lennart Lynge Andersen

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788761924865

  -

 • Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

  Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816171

  Å løse oppgaver er en god måte å lære seg arbeidsrett på. Denne oppgavesamlingen har ulike typer oppgaver av varierende vanskelighetsgrad og dekker de sentrale delene av arbeidsretten - både den individuelle og den kollektive delen. Boken inneholder…

 • Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

  Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816171

  Å løse oppgaver er en god måte å lære seg arbeidsrett på. Denne oppgavesamlingen har ulike typer oppgaver av varierende vanskelighetsgrad og dekker de sentrale delene av arbeidsretten - både den individuelle og den kollektive delen. Boken inneholder…

 • Husejerforsikring

  Husejerforsikring
  av Henning Jønsson

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788761922762

  Bogen er en kommentar til en typisk forsikringspolice inden for husejerforsikring og ejerskifteforsikring. Denne 3. udgave af kommentaren beskriver ligesom de foregående en »gennemsnitshusejerpolice«, herunder også ejerskifteforsikringen, der som be…

 • Personskadeserstatning

  Personskadeserstatning
  av Bo von Eyben

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940445

  Bogen omhandler udmålingen af erstatning for personskade og forsørgertab efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Fremstillingen bygger navnlig på indgående analyser af især de seneste 15-20 års retspraksis og er dermed den mest omfattende, ajourfø…

 • Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer

  Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943026

  Kom hele vejen rundt om den danske forfatningsret – og test dig selv og din læsegruppe før eksamen!  Denne bog indeholder en omfattende introduktion til faget forfatningsret med særlig vægt på domstolenes kontrol med de øvrige statsmagter…

 • Boopgørelsen i dødsboer

  Boopgørelsen i dødsboer
  av Johan Hartmann Stæger

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761936400

  Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herun…

 • It-ret

  It-ret
  av Sepehr Izadi & Gustav Ottesen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942319

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af IT-retten i oversigtsform:Immaterialret, herunder digitale værker, EDB-programmer, databaser, varemærker og domænenavne,Mellemmandsansvar,Databeskyttelsesret,E-handel, herunder markedsføringsret,…