Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 1126 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Etik, integritet och dokumentation i förskolan

  Etik, integritet och dokumentation i förskolan
  av Anne-Li Lindgren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103396

  I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad ska dokumenteras? Vem ska dokumenteras? Vilka metoder och vilken teknik ska användas? Hur ska dok…

 • Praktisk vetenskapsteori för lärare

  Praktisk vetenskapsteori för lärare

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151106854

  Den här boken handlar om vad vetenskap är och är tänkt att hjälpa lärare att förstå och kritiskt reflektera över hur forskning kan bidra till att utveckla, utforma och utvärdera undervisningen. Skolan ska vila på vetenskaplig grund, men vad innebär…

 • Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta

  Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta
  av Tina Mattsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694959

  Den här boken handlar om kunskap i socialt arbete och om socialarbetares syn på och användning av kunskap. Vad innebär det när kunskap utövas i praktiken? Vad är det för kunskaper vi använder för att förstå och agera i den praktik och de handlingar…

 • Impuls Fysik 2

  Impuls Fysik 2
  av Lars Fraenkel, Daniel Gottfridsson, Ulf Jonasson

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789140677082

  Impuls är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel. Här finns basen i din fysikundervisning med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskuss…

 • Läromedel i sociologi, elevbok, 2:a uppl

  Läromedel i sociologi, elevbok, 2:a uppl
  av Johan Forsell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140695598

  Läromedel i sociologi är ett läromedel för gymnasiekursen Sociologi, främst utvecklat för de elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Läromedlet finns som tryckt elevbok och heltäckande digitalt läromedel. Läromedlet är en intr…

 • Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen 2 uppl

  Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen 2 uppl
  av Ola Kronkvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151105536

  I Polisförhör – Metoderna, forskningen och lagen beskriver författaren utförligt hur skickliga förhörsledare arbetar. De ställer frågor, lyssnar, får människor att minnas och lägger pussel. Ibland frågar de efter detaljer, ibland lyssnar de tå…

 • Vetenskapsteori för samhällsvetare

  Vetenskapsteori för samhällsvetare
  av Jan Holm Ingemann

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140690012

  Hur kan vi som samhällsvetare förstå och använda begrepp som sant/falskt och rimligt/orimligt i den vetenskapliga praktiken? Hur kan vi exempelvis skilja vetenskapligt producerad kunskap från andra former av kunskap och erfarenhet? Hur tänker man si…

 • Akademiskt skrivande - en skrivhandledning

  Akademiskt skrivande - en skrivhandledning
  av Simen Andersen Øyen, Birger Solheim

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789140687999

  Att studera handlar om att skriva, inte bara om att läsa. Denna bok hjälper dig att knäcka den akademiska skrivkoden. Den ger dig verktygen och färdigheterna som behövs för att du ska kunna uttrycka din kunskap i skrift. Huruvida du lyckas med dina…

 • Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi

  Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi
  av Ernsth-Bravell (red.), Östlund (red.)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151102689

  I alla möten med en äldre människa – frisk som sjuk – finns det aspekter kring äldre och åldrande som är viktiga att känna till. Åldrandets komplexitet är stor och det ställer krav på professionerna runt den äldre att arbeta utifrån en h…

 • Ellära Teoretiska övningar

  Ellära Teoretiska övningar
  av Leif Westlund

  Board book - 2013 - Svenska - ISBN: 9789140681829

  Ellära Teoretiska övningar är ett läromedel i modern ellära med speciellt fokus på gymnasiekursen praktisk ellära. Ellära i teori och praktik kan även användas för kurserna ellära 1 och 2.Ellära Teoretiska övningar innehåller instuderingsuppgifter t…

 • Relief Livsvägar, elevbok, 2:a uppl

  Relief Livsvägar, elevbok, 2:a uppl
  av Nils-Åke Tidman, Kerstin Wallin

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789140676573

  Relief Livsvägar är ett läromedel i religion för elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen.I Relief Livsvägar, elevbok presenteras de stora världsreligionerna på ett tydligt och enkelt sätt. Fokus ligger på pra…

 • Samhällskunskap för lärare 4-9

  Samhällskunskap för lärare 4-9
  av Odenstad (red.)

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140693761

  Samhällskunskap handlar om hur individer och samhällen påverkar varandra. Samhällsfrågor och samhällsstrukturer granskas och analyseras ur olika perspektiv. Ämnet är omfångsrikt och innehåller flera olika kunskapsområden. Läraren har en central roll…

 • Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan

  Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140693730

  Att stå högt upp i en byggnad och se ner på en värld i miniatyr – kan det vara matematik? Eller att dansa genom en spegelkorridor och se sig själv från alla håll samtidigt? Eller att utforska en gammal kyrka eller uppleva ett tåg som far fram…

 • Matematik för lärare, Delta Didaktik

  Matematik för lärare, Delta Didaktik
  av Hans Christian Hansen, Kristine Jess, Sverker Lundin, Jeppe Skott

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789140671462

  Matematik för lärare, Delta Didaktik är en bok i matematikdidaktik för lärarstuderande och verksamma lärare. Den tar upp matematikdidaktiska frågor som inte är knutna till något visst matematiskt tema. Det handlar bland annat om lärandeteo…

 • Från fabler till manga 1 : Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur

  Från fabler till manga 1 : Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur
  av Ann Boglind, Anna Nordenstam

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789140689443

  Barnlitteraturen i dag spänner över ett brett område. Vad är det som barn läser eller får uppläst för sig? Från fabler till manga 1 ger en översikt över svensk och översatt barnlitteratur från den äldre litteraturen till i dag. Författarna tar…

 • Sociologiska perspektiv på religion i Sverige

  Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
  av Lövheim (red.), Nordin (red.)

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789140690432

  Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. Samtidigt har religion kommit att bli alltmer synlig i samhället på ett sätt som leder till nya och komplicerade frågor. Hur kan vi få kunskap om,…

 • Reflex 123 grundbok uppl 2

  Reflex 123 grundbok uppl 2
  av Hans Almgren, Anna Furelid, Stefan Höjelid, Erik Nilsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140695581

  Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Reflex 123, elevbok riktar sig till elever som läser kurserna Samhällskunskap 1-3 på något av de studieförberedande progr…

 • Synpunkt 1a1

  Synpunkt 1a1
  av Anders Henriksson

  Board book - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140692665

  Synpunkt är en serie basläromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap.Synpunkt Naturkunskap 1a1, elevbok tillhandahåller basen i din naturkunskapsundervisning: Här presenteras grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfr…

 • Specialpedagogik i professionellt lärarskap : Synsätt och förhållningssätt

  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : Synsätt och förhållningssätt
  av Barbro Bruce, Maria Rubin, Pia Thimgren, Roger Åkerman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140689276

  Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att ut…

 • Undervisningsutvecklande forskning - exemplet Learning study

  Undervisningsutvecklande forskning - exemplet Learning study
  av Carlgren (red.)

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140695888

  Undervisningens kvalitet och hur den ska förbättras har kommit i fokus i debatten om skolan. Ofta diskuteras generella lösningar, till exempel att lärarnas förväntningar på eleverna måste höjas. Undervisning har emellertid alltid ett konkret innehål…

 • Läs med Majk och Sam 1, Klassens djurklubb, högläsning

  Läs med Majk och Sam 1, Klassens djurklubb, högläsning

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151104218

  Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig. Böckerna följer e…

 • New Levels 4, elevbok

  New Levels 4, elevbok
  av Bryan Stephens, Ewa Holm

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789140697028

  New Levels är en basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionspr…

 • Balans Företagsekonomi 1 Fakta

  Balans Företagsekonomi 1 Fakta
  av Inger Cleland, Helén Hurtigh

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140689061

  Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. Balans Företagsekonomi 1 är ett nytt läromedel som från grunden är utvecklat utifrån kursplanen i Företagsekonomi 1. Strukturen följer, och ha…

 • Genus, medier och masskultur

  Genus, medier och masskultur
  av Linda Fagerström, Maria Nilson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789140652096

  Vi omges av ett ständigt informationsflöde; tidningar, tv, radio, internet och reklam- affischer sprider olika budskap med olika syften. I Genus, medier och masskultur urskiljs de stereotyper som sprids genom detta brus, och författarna visar hur de…

 • Förskolans demokratifostran : - i ett föränderligt samhälle

  Förskolans demokratifostran : - i ett föränderligt samhälle
  av Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman, Nina Thelander

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140695895

  I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare.Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påve…

 • Den kultiverade människan

  Den kultiverade människan
  av Jonas Frykman, Orvar Löfgren

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101965

  Hur blev svenskarna så välkammade, hemkära och naturälskande? Detta är en skildring av vardagslivets radikala omvandling, när människan i ett traditionellt bondesamhälle skolas om till 1900-talets nya människa. Ett helt annorlunda sätt att hantera k…

 • Socialförsäkringsrätt vid funktionsnedsättning och sjukdom

  Socialförsäkringsrätt vid funktionsnedsättning och sjukdom
  av Elisabeth Arvidsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101941

  En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till…

 • Sociala relationer och pedagogiskt ansvar

  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
  av Jonas Aspelin

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789140668882

  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar är centrala teman i den nya lärarutbildningen. För att en undervisningssituation ska bli lyckad måste relationen mellan lärare och elev baseras på ett ömsesidigt förtroende. Det förutsätter också att läraren…

 • Kompass till samhällskunskap 50, elevbok, 2:a uppl

  Kompass till samhällskunskap 50, elevbok, 2:a uppl
  av Maria Eliasson, Gunilla Nolervik

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140694249

  Kompass är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Kompass till samhällskunskap 50, elevbok är avsedd för gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1 och riktar sig till elever som läser…

 • Att tolka och förstå statistik

  Att tolka och förstå statistik
  av Silje Bringsrud Fekjær

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140695482

  Statistik är ett viktigt redskap för alla som vill klara sina studier, förstå dagens samhälle eller sätta sig in i aktuell forskning. Att tolka och förstå statistik innehåller inga statistiska formler och ingen matematik. I stället beskriver författ…

 • Hållbar skolbiblioteksutveckling

  Hållbar skolbiblioteksutveckling
  av Maria Schedvin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151105147

  På våra skolor runt om i Sverige råder det stora skillnader gällande kompetent bemanning och verksamhet på skolbiblioteken. Det är starkt kopplat till en generell brist på förståelse av skolbibliotekets funktion och potential hos huvudmän, rektorer,…

 • Professionsetik

  Professionsetik

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140693280

  Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Ett sådant arbete styrs inte bara av yrkesmässig ideologi, metoder, regler och riktlinjer, utan också av medmänskligheten hos den professionella. Vilka konsekvense…

 • Syntes Kemi 1, elevbok

  Syntes Kemi 1, elevbok
  av Anders Henriksson, Annika Johansson, Erik Zetterberg

  Board book - 2018 - Svenska - ISBN: 9789151100807

  Syntes är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolan. Här finns basen till din kemiundervisning: på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Syntes Kemi 1, elevbok har återkommande kopplingar t…

 • Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken

  Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken
  av Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Karin Nilsson, Dora Sallnäs

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151104164

  I den här boken ges konkreta förslag på hur man kan arbeta med naturvetenskap i årskurserna F–6. Läraren ska kunna erbjuda lärandesituationer där eleverna kan skapa sig en grundläggande förståelse av energi, materia, ekologi, människokroppen,…

 • Lek, lärande och lycka - Lekande och utforskande i förskolan

  Lek, lärande och lycka - Lekande och utforskande i förskolan
  av Monica Nilsson, Anna-Karin Grankvist, Elin Johansson, Jeanette Thure, Beth Ferholt

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140697356

  Vad händer när lek, som inspireras av kultur, estetik och pedagogers rollgestaltningar, möter utforskande projektarbete? Vilka utmaningar och möjligheter till växande, lärande, glädje och samvaro innebär det för barn och pedagoger i förskolan? Vilka…

 • Barn, barndom och samhälle - svensk utbildningshistoria

  Barn, barndom och samhälle - svensk utbildningshistoria
  av Bengt Sandin, Maria Sundkvist

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789140678249

  Barn, barndom och samhälle. Svensk utbildningshistoria handlar om skolor och alla de personer som funnits i dem: elever, studenter och lärare i första hand, men även andra, som skolpolitiker och debattörer. Boken handlar också om…

 • Balans Företagsekonomi 1 Övningar

  Balans Företagsekonomi 1 Övningar
  av Inger Cleland

  Spiral - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140689078

  Balans Företagsekonomi 1 är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån kursplanen i Företagsekonomi 1. Strukturen följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna i kursplanen. Övningsboken följer samma struktur som Balans Föret…

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok

  Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok
  av Eva-Lena Lindqvist

  Board book - 2015 - Svenska - ISBN: 9789140689894

  Vård och omsorg vid demenssjukdom är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller åtta teman DemenssjukdomarPerson…

 • Didaktik för hem- och konsumentkunskap

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151100463

  Hem- och konsumentkunskap är ett mångvetenskapligt ämne som har en nära relation till hemmet. Det handlar om hur vi agerar i vardagen och hur vi förhåller oss till varandra och till vår omvärld. Ofta förknippas hem- och konsumentkunskap med matlagni…

 • Barnet och musiken : En introduktion i musikpedagogik för förskollärare

  Barnet och musiken : En introduktion i musikpedagogik för förskollärare
  av Elin Angelo, Morten Sæther

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789140685865

  Barnet och musiken är en introduktion till musikpedagogik och -didaktik för blivande förskollärare. Boken fokuserar på det musikaliska och skapande barnet och pedagogens centrala roll i utvecklingen av en kultur för musikglädje. Den hjälper förskoll…

 • Elkraftteknik, faktabok

  Elkraftteknik, faktabok
  av Johnny Frid, Jan Bengtsson

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789140684493

  Meta Elkraftteknik är ett läromedel för gymnasiekursen Elkraftteknik,en av de kurser som krävs för att söka ett ECY-certifikat efter gymnasieutbildningen. Meta Elkraftteknik ger eleverna byggstenar till att utveckla sina kunskaper i a…

 • Filosofi i tidig barndom : Omedelbarhetens pedagogik

  Filosofi i tidig barndom : Omedelbarhetens pedagogik
  av Viktor Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140691309

  Barns filosofi utmanar både etablerade filosofiska idéer och pedagogiska praktiker genom att ställa frågor om det som vuxna ofta tar för givet. Den här boken utgår från de filosofiska frågor och undersökningar som uppstår i barns egna göranden, leka…

 • Geografididaktik för lärare 4-9

  Geografididaktik för lärare 4-9
  av Dessen Jankell (red), Örbring (red)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151102719

  Att undervisa i geografi är kanske viktigare än någonsin. Högaktuella frågor om hur människan och naturliga processer påverkar platser och landskap lägger grunden för ämnet och bidrar till en förståelse av människans levnadsvillkor. Det handlar om a…

 • Stepping Stone delkurs 4 elevbok 5:e uppl

  Stepping Stone delkurs 4 elevbok 5:e uppl

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151103532

  Stepping Stone är en populär serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. Serien är anpassad efter de fyra nationella delkurserna inom grundläggande vuxenutbildning oc…

 • New Levels 1 Elevbok

  New Levels 1 Elevbok
  av Bryan Stephens, Ewa Holm

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694386

  New Levels är en basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionspr…

 • Bedömning i NO - grundskolans tidiga år

  Bedömning i NO - grundskolans tidiga år
  av Anders Jönsson, Margareta Ekborg, Britt Lindahl, Lena Löfgren

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789140682185

  Undervisning i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna förutsättningar att bland annat ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Me…

 • Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

  Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151106823

  I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass, etnicitet/"ras", funktionalitet och ålder skapas föreställningar och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just d…

 • New Levels 2 Elevbok

  New Levels 2 Elevbok
  av Bryan Stephens, Ewa Holm

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140694393

  New Levels är en basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionspr…

 • Prima matematik 2A grundbok

  Prima matematik 2A grundbok
  av Åsa Brorsson

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102207

  Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktat och med tydlig förankring i läroplanen. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för…

 • Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik, faktabok, 3:e uppl

  Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik, faktabok, 3:e uppl
  av Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

  Board book - 2008 - Svenska - ISBN: 9789140651020

  Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik är en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen och täcker mer än väl gymnasiekursen Fordonsteknik introduktion. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik och Prestanda Branschkunskap tillhandahåller gemensamt en fakt…