Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 1126 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Lärande bedömning

  Lärande bedömning
  av Anders Jönsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151104171

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömni…

 • Pedagogisk utredning och kartläggning, 4 uppl : Att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd

  Pedagogisk utredning och kartläggning, 4 uppl : Att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  av Petra Runström Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102351

  Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att…

 • Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur

  Att tänka uppsats - Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
  av Marcus Agnafors, Magnus Levinsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102269

  Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grun…

 • Normer i förskolan

  Normer i förskolan

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151101569

  Förskolan är en central del i de flesta yngre barns liv. Här får de ofta sina första kontakter med samhälleliga värderingar utanför hemmet. Förskolan är även en självklar del av det svenska samhället och framhålls ofta som en förutsättning för svens…

 • Etik i professionellt lärarskap, 2 uppl

  Etik i professionellt lärarskap, 2 uppl
  av Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140694751

  En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste ag…

 • Barns lärande och växande, elevbok,

  Barns lärande och växande, elevbok,
  av Tove Phillips

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101705

  Barns lärande och växande är ett läromedel skrivet för gymnasieskolans kurs med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb. Barns lärande och växande tar upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kam…

 • Impuls Fysik 1

  Impuls Fysik 1
  av Lars Fraenkel, Daniel Gottfridsson, Ulf Jonasson

  Board book - 2011 - Svenska - ISBN: 9789140674159

  Impuls är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel. Här finns basen i din fysikundervisning: Här finns alltifrån klassiska beräkningsuppgifter till…

 • Barns och ungas rättigheter i utbildning

  Barns och ungas rättigheter i utbildning
  av Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151102795

  Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och respektera barn och unga som fullvärdiga människor och rättighetsinneha…

 • Skola i normer

  Skola i normer
  av Martinsson (red.), Reimers (red.)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151101606

  Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte r…

 • Utbildning, demokrati, medborgarskap, 2 uppl

  Utbildning, demokrati, medborgarskap, 2 uppl
  av Magnus Dahlstedt, Maria Olson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102405

  Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan också om att forma morgondagens medborgare. Vilken roll har utbildning i samhällsbygget och vilken roll bör den ha? Vad är det för slags medborgare som ska fostras och för vilket sa…

 • Metod helt enkelt, 2 uppl

  Metod helt enkelt, 2 uppl
  av Ann Kristin Larsen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789151100111

  Det finns viktiga skillnader mellan forskningsbaserad kunskap och allmänt vetande. Vi kan inte säkert veta att det vi tror verkligen stämmer. Våra beslut kan inte grundas på antaganden, föreställningar, myter eller personliga erfarenheter. För att f…

 • Sociologi 2.0, 2 uppl - samhällsteori och samtidskultur

  Sociologi 2.0, 2 uppl - samhällsteori och samtidskultur
  av Simon Lindgren

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789140688170

  Sociologi 2.0 - Samhällsteori och samtidskultur riktar sig till alla som är intresserade av sociologi och samhällsteori, men är särskilt tänkt som lärobok på grundläggande teorikurser inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. I andr…

 • Skapande verksamhet, elevbok

  Skapande verksamhet, elevbok
  av Tove Phillips

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789140678362

  Skapande verksamhet är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb. Skapande verksamhet innehåller sex teman:Skapandets betydelseSkapandets pedagogikMetoder: bild och formMetoder:…

 • Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis

  Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis
  av Tina Mattsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789140690715

  I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet/"ras" skapas föreställningar, åsikter och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just därför får de s…

 • Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

  Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
  av Jens Ineland, Martin Molin, Lennart Sauer

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101934

  Denna tredje upplaga har genomgått en omfattande revidering utifrån ny lagstiftning och aktuell forskning. Den innehåller också ett nyskrivet kapitel om centrala utmaningar för professionella som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsä…

 • Förskolans historia : Förskolepolitik, barn och barndom

  Förskolans historia : Förskolepolitik, barn och barndom
  av Anne-Li Lindgren, Ingrid Söderlind

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140697219

  Varför startade förskoleliknande verksamhet för mer än hundra år sedan? Vilken roll har pedagogik och lek haft i förskolan under olika perioder? Hur har förskolans relation till skolan beskrivits? Vilken roll har utländska influenser spelat? Hur ble…

 • Bära eller brista, 2 uppl : Kommunikation och relationer i arbetet med människor

  Bära eller brista, 2 uppl : Kommunikation och relationer i arbetet med människor
  av Odd Harald Røkenes, Per-Halvard Hansson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140693297

  Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor, liksom att kunna skapa bra möten och starka, bärande relationer. God kommunikation och bärande relationer handlar om förmåga att leva sig in i andras världar, att skapa en gemensam upplevelsesf…

 • Grundläggande vård och omsorg, elevbok

  Grundläggande vård och omsorg, elevbok
  av Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102023

  Hur arbetar jag med egenvård? Vilka är vanliga sjukdomar som jag kan stöta på i mitt yrkesliv? Vad innebär sekretess för mitt arbete? Hur fungerar kroppen? Vad gör jag i en akut situation?Detta är frågor som diskuteras i läromedlet Grundläggande vår…

 • Pedagogik som vetenskap : En inbjudan

  Pedagogik som vetenskap : En inbjudan
  av Nilsson Sjöberg(red.)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140697202

  Pedagogik är en av de klassiska vetenskapliga disciplinerna och har som universitetsämne en hundraårig tradition. I takt med att samhället förändras har även det innehåll som sysselsätter pedagogiken ändrats. Var befinner sig det vetenskapliga ämnet…

 • Specialpedagogik 1, elevbok

  Specialpedagogik 1, elevbok
  av Irene Larsson

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789140682130

  Specialpedagogik 1 täcker in hela kursen Specialpedagogik 1. Läromedlet passar både för gymnasieskolans program inom Barn- och Fritid samt Vård- och omsorg. Specialpedagogik 1 är helt anpassade till Gy 2011 och består av elevbok, digitalt läromedel,…

 • Pedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl

  Pedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl
  av Tove Phillips

  Board book - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694218

  Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledarskap innehåller sex teman: Teorier om ledarskapLedarens betydelseLedarsk…

 • Vetenskap, kunskap och praxis

  Vetenskap, kunskap och praxis
  av Magdalene Thomassen

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789140650702

  Vad är teorigrunden för det praktiska arbetet inom vårdyrken och socialt arbete? Vad betyder "forskningsbaserad praxis"? Vad kännetecknar forskning och vetenskap och vad är förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och andra kunskapsformer som använd…

 • Hälsopedagogik Elevbok

  Hälsopedagogik Elevbok
  av Tove Phillips

  Kartonnage - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694225

  Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Hälsopedagogik innehåller 10 teman:Perspektiv på hälsaFolkhälsoarbeteDet salutogena perspektivet…

 • Hyresjuridik för socionomer 4 uppl.

  Hyresjuridik för socionomer 4 uppl.

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151106694

  Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning e…

 • Människors miljöer Elevbok 2:a uppl

  Människors miljöer Elevbok 2:a uppl
  av Tove Phillips

  Board book - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140694195

  Människors miljöer är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Människors miljöer innehåller sex teman: Sociologi och samhälleMänniska och miljö i samspelI…

 • Matematikdidaktik i förskolan : att utveckla lekfulla, matematiska barn

  Matematikdidaktik i förskolan : att utveckla lekfulla, matematiska barn
  av Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Anna Wernberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151102825

  Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? I den här boken visar författarna hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i fö…

 • Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare

  Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare
  av Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Maria Rosberg, Susanne Thulin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103969

  Att arbeta med naturvetenskap i förskolan är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Alla har vi väl förundrats över barns nyfikenhet och goda observationsförmåga när de möter naturvetenskapliga fenomen. Många förskollärare berättar också att d…

 • Metodologi för studier i, om och med förskolan

  Metodologi för studier i, om och med förskolan

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103167

  Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Varför finns det inget resultat i en studie innan en analys genomförts?  Att gen…

 • Kommunikation Elevbok 2:a uppl

  Kommunikation Elevbok 2:a uppl
  av Tove Phillips

  Board book - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694188

  Kommunikation är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Kommunikation har uppdaterats med fördjupningar, aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Någr…

 • Förskolans naturvetenskap i praktiken

  Förskolans naturvetenskap i praktiken
  av Bodil Sundberg, Sofie Areljung, Karin Due, Christina Ottander, Britt Tellgren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151104133

  Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Barnen ska stimuleras att aktivt undersöka sin omvärld och tänka själva kring naturvetenskap. De ska också ges möjlighet dela sina tankar och uttryck…

 • Språkdidaktik

  Språkdidaktik
  av Ulrika Tornberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151104140

  SPRÅKDIDAKTIK handlar om språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv. Boken kommer nu i en sjätte upplaga och sedan boken kom ut första gången har mycket förändrats. I dagens skola läggs större fokus på språkundervisning för flerspråkigh…

 • Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4

  Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4
  av Maria Fohlin, Fredrik Harstad

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789140692375

  Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleve…

 • Ellära i teori och praktik, faktabok

  Ellära i teori och praktik, faktabok
  av Leif Westerlund

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789140676504

  Ellära i teori och praktik är ett läromedel i modern ellära med speciellt fokus på gymnasiekursen praktisk ellära. Ellära i teori och praktik kan även användas för kurserna ellära 1 och 2. Läromedlet består av elevbok, lärarwebb och digitalt läromed…

 • Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv

  Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv
  av Birgitta Hammarström-Lewenhagen

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140688460

  Den här boken handlar om förskolans historiska framväxt, idéarv och kunskapstraditioner. Den innehåller förskolepedagogiska nyckeltexter i original som skrivits av personer som haft stor betydelse för förskolans samhälleliga och idémässiga utvecklin…

 • Etik och socialtjänst 5:e uppl : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

  Etik och socialtjänst 5:e uppl : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik
  av Pettersson (red.)

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140696076

  Vad innebär det att arbeta på ett etiskt försvarbart sätt inom socialtjänsten? Ofta tänker vi i första hand på mötet mellan socialarbetaren och den enskilde. Men ett etiskt försvarbart agerande handlar om mer än så. Den enskilde socialarbetaren är b…

 • SO för lärare 1-3

  SO för lärare 1-3
  av Sara Blanck, Olof Franck, Carina Holmqvist Lidh, Anna-Lena Lilliestam, Anna Pettersson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102757

  Det centrala innehållet i läroplanen för SO-ämnena i årskurs 1–3 presenteras under fyra rubriker: Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Dessa rubriker kan tyckas inbegripa allt och inte…

 • Lärande och utveckling Elevbok 2:a uppl

  Lärande och utveckling Elevbok 2:a uppl
  av Tove Phillips

  Board book - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694201

  Lärande och utveckling är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn.Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Lärande och utveckling handlar om människans utveckling från barndom till ålderdom och o…

 • Didaktik - ett professionsbegrepp

  Didaktik - ett professionsbegrepp
  av Ninni Wahlström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101576

  En lärare ska kunna undervisa, men hur lär man sig det? Några menar att praktiska erfarenheter har störst betydelse, medan andra lägger tonvikt på akademiska kunskaper. Även om vägen till att lära sig att bli lärare är omtvistad är målet tydligt: me…

 • Socionomen i myndigheten : - Göra gott, göra rätt och göra nytta

  Socionomen i myndigheten : - Göra gott, göra rätt och göra nytta
  av Lina Ponnert, Kerstin Svensson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789140695826

  Vad innebär det att vara socionom och fatta beslut i en komplex praktik? Vilka krav och förväntningar finns på en socionom? Vad präglar ett professionellt förhållningssätt? Denna bok handlar om socionomens myndighetsutövning, med fokus på profession…

 • Vård- och omsorgsarbete 2

  Vård- och omsorgsarbete 2
  av Anna-Lena Stenlund

  Kartonnage - 2018 - Svenska - ISBN: 9789140695413

  Vård- och omsorgsarbete 2 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.I Vård- och omsorgsarbete 2, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretis…

 • Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus

  Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
  av Ilse Hakvoort, Agneta Lundström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151100821

  Lärares pedagogiska ledarskap är ett komplext hantverk. Ofta är det svårt att beskriva vad som egentligen sker i samspelet med eleverna, men med stöd av olika teorier kan det bli synligt. Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus vill inspirera l…

 • Meta Mekatronik, faktabok, 2:a uppl

  Meta Mekatronik, faktabok, 2:a uppl
  av Jörgen Johnsson

  Board book - 2011 - Svenska - ISBN: 9789140675026

  Meta Mekatronik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen mekatronik 1 och delvis även mekatronik 2. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, digitalt läromedel och lärarwebb.Meta Mekatronik ger en modern bild av de…

 • Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1

  Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 1
  av Iaa Hedin

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789140694935

  Tankar, känslor och beteenden är ett basläromedel för kurserna Psykologi 1, 2a och 2b på de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns ett brett underlag för din undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få en första inbli…

 • Att bygga en robust samarbetskultur : förebygga konflikter i arbetslivet

  Att bygga en robust samarbetskultur : förebygga konflikter i arbetslivet
  av Helén Carlson, Thomas Jordan, Anette Olheim

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101552

  Det finns många böcker som handlar om att förstå och hantera konflikter. Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men det är att börja i fel ände. I stället bör den viktigaste uppgiften vara att i förebyggande syfte se till att det är lätt…

 • Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.

  Att leda mot skolans mål vägval och möjligheter 3 uppl.
  av Johansson (red.), Svedberg (red.)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151101613

  Forskning visar att rektorer har en avgörande betydelse för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning oc…

 • Epikanalys - en kort introduktion

  Epikanalys - en kort introduktion
  av Christer Ekholm

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151102252

  Vad är egentligen berättelser? Hur är de konstruerade? Hur skapar de effekt och betydelse?Fiktionsberättelser har alltid varit en viktig del i människans tillvaro. Genom dem söker vi mening och sammanhang i livet. I denna bok ges en översiktlig pres…

 • Undervisa i teknik för lärare i grundskolan, 2 uppl

  Undervisa i teknik för lärare i grundskolan, 2 uppl
  av Myrtel Johansson, Maria Sandström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103099

  Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att redan ti…

 • Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv

  Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789140694669

  I förskolans läroplan har ämnet naturvetenskap fått en framträdande plats. Men när förskolans lärare tillsammans med barnen ska göra naturvetenskap till praktik uppstår många frågor. Vad kan naturvetenskap förstås som? Hur kan uppdraget om naturvete…

 • Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken

  Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken
  av Hans Bengtsson, Anna Melke

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151101958

  Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger…

 • Iris Biologi 1, elevbok, 2:a upplagan

  Iris Biologi 1, elevbok, 2:a upplagan
  av Anders Henriksson, Charlotte Bosson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103303

  Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder görs biologin både lockande och inspirerande. Iris finns i form av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel…