Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Borea Bokförlag

Vi har tillsammans med förlaget valt ut några boktips ur den senaste utgivningen.

 • Par i vetenskap och politik : intellektuella äktenskap i moderniteten

  Par i vetenskap och politik : intellektuella äktenskap i moderniteten

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189140745

  Äkta par har spelat viktiga roller i svensk politik och vetenskap. Ändå har parrelationen, som ­fenomen, inte uppmärksammats särskilt i dessa sammanhang. Genom att studera ett antal gifta par som var verksamma under 1900-talets första hälft, illustr…

 • Familjer i tiden : förhandling, kön och gränslöst arbete

  Familjer i tiden : förhandling, kön och gränslöst arbete
  av Christine Roman, Helen Peterson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189140738

  Kärnfamiljen är fortfarande ett ideal i 2000-­talets ­Sverige. För många är kärn­familjen också den ram som ­bestämmer ­vardagens organisering. Samtidigt är kärn­familjen längre varken självklar eller given. Den här boken handlar om påfrestningar i…

 • Hela staden : social hållbarhet eller desintegration?

  Hela staden : social hållbarhet eller desintegration?

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189140752

  Denna bok handlar om en svensk stads utveckling under några omvälvande årtionden runt millennieskiftet. Staden är Landskrona, men den stadsutveckling som skildras är en strukturomvandling som sker i hela västvärlden idag. Forskningen visar att bosta…

 • Känslan för det allmänna : medborgarnas relation till staten och varandra

  Känslan för det allmänna : medborgarnas relation till staten och varandra

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189140714

  Vad är egentligen ett samhälle? Samhällsvetenskapens eviga fråga har många svar. Ofta beskrivs samhället som ett slags kontrakt som ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont…

 • Vägen till en väg : riskhantering och beslutspraktiker i vägbyggnadsprocess

  Vägen till en väg : riskhantering och beslutspraktiker i vägbyggnadsprocess
  av Vicki Johansson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189140721

  Vad händer när ett vägprojekt ska realiseras? Hur går det till när beslut fattas? Hur hanteras risker? Varför byggs cykelbanor, busshållplatser, trafikplatser, viltstängsel och bullerskydd där de byggs? Och varför placeras massaupplag, tunnlar och b…

 • Kulturfolk eller folkkultur? : 1968, kulturarbetarna och demokratin

  Kulturfolk eller folkkultur? : 1968, kulturarbetarna och demokratin
  av Johan Bergman

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189140684

  Under 1960-talet växte debatten om kulturens koppling till samhället, politiken och demokratin. Många vänsterradikala kulturarbetare ansåg att en demokratisk välfärdsstat måste verka för ett förändrat kulturellt innehåll och krävde en kultur för, av…

 • Nya svenska fäder

  Nya svenska fäder
  av Roger Klinth, Thomas Johansson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189140691

  I mitten av 1970-talet fram­trädde brottaren Hoa-Hoa Dahlgren på reklampelare landet runt, iklädd Sverige t-tröja och med ett naket spädbarn på armen. Bilden ingick Försäkringskassans kampanj för att övertyga fäder att bli mer ­aktiva och när­varand…

 • Bortom girigheten : ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen

  Bortom girigheten : ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen
  av Oskar Engdahl

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189140707

  Bank- och finansbranschen har ett mycket stort inflytande över vår ekonomiska välfärd och trygghet. Här investeras människors besparingar av professionella aktörer som förknippas med makt, pengar, status men också girighet. I Bortom girigheten skild…

 • Krisen i skolan : utbildning i politiken och i praktiken

  Krisen i skolan : utbildning i politiken och i praktiken
  av Jonas Olofsson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189140660

  I Sverige utvecklades skolan enligt en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildningen skulle både vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och und…

 • Makthavare i ministerns skugga

  Makthavare i ministerns skugga
  av Anders Ivarsson Westerberg

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189140677

  I den här boken analyseras stats­sekreterarens roll med hjälp av teorier om makt, organisationsledning och byråkrati. Statssekreterare har dubbla roller i Regeringskansliet; de är både administrativt ansvariga och politiska rådgivare. De befinner si…

 • Den lärande staden

  Den lärande staden
  av Suzanne de Laval, Mats Lieberg

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789189140653

  I stadslandskapet manifesteras människans makt över naturen. Staden är dynamisk; den skapas och omskapas ständigt i takt med förändrade politiska och kulturella ideal. Dess olika miljöer används medvetet och omedvetet för olika typer av lärande. Sko…