Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Liber

Vi har tillsammans med förlaget valt ut några boktips ur den senaste utgivningen.

 • Perspektiv på ekonomistyrning

  Perspektiv på ekonomistyrning

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147096947

  Fascineras du också av mänskligt beteende och hur det kan påverkas? Gillar du att fundera över hur ett företag kan lyftas – både ekonomiskt och socialt – med hjälp av nya rön kring ekonomistyrning? Bra, då är detta en bok för dig!Den här…

 • Organisering och ledning

  Organisering och ledning

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147110988

  Hur leder man en framgångsrik organisation? Går det ut på att skapa ordning och reda eller på att hantera oordning – eller kanske både och? Denna grundläggande lärobok i organisationsteori behandlar traditionella frågor om mål, strategi, struk…

 • Personalvetenskap - som förhållningssätt

  Personalvetenskap - som förhållningssätt
  av Ylva Ulfsdotter Eriksson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147098163

  Denna bok beskriver den kunskap som personalvetaren har, både utifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån konkreta arbetslivserfarenheter. Den belyser vad den akademiska kunskapen bidrar med till personalvetenskap och hur den omsätts av faktiska y…

 • Arbetsrätt : handbok för chefer

  Arbetsrätt : handbok för chefer

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147098255

  En handbok skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten – cheferna. Här förklaras lagarna systematiskt och på ett enkelt sätt. Boken kan användas som uppslagsbok och praktisk handbok i chefens dagliga arbete med personalfrågor och arbet…

 • Stress : gen, individ, samhälle

  Stress : gen, individ, samhälle
  av Bengt Arnetz, Rolf Ekman

  Flexband - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147105410

  Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress. Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovä…

 • Patientsäkerhet : teori och praktik

  Patientsäkerhet : teori och praktik

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147106448

  Patientsäkerhet berör alla som arbetar med hälso- och sjukvård oavsett var och på vilken nivå man arbetar. Den här antologin breddar och fördjupar perspektivet på patientsäkerhetsfrågorna. Patientsäkerhet – teori och praktik tar utgångspunkt i…

 • Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

  Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147099757

  Den orättvisa hälsan ger en översikt av det tvärvetenskapliga forskningsfältet inom ojämlikhet i hälsa: hur den uppstår, hur den kan mätas och förklaras, hur den varierar över livscykeln och vad vi kan göra för att minska den. Läsaren får ett samhäl…

 • Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

  Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
  av Anna Palmer

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147093243

  Boken tar ett helhetsgrepp om frågan om identitet, matematik och genus i förskola och skola. Den beskriver hur identitet formas i sociala samspel, miljöer och media. Den nya upplagan innehåller ett nytt kapitel som tar upp ny forskning om självförst…

 • Det beror på hur man räknar! : matematikdidaktik för grundlärare

  Det beror på hur man räknar! : matematikdidaktik för grundlärare
  av Christine Bentley, Per-Olof Bentley

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147099481

  I den här grundläggande boken om matematikdidaktik förenas matematikkunskap och didaktikens viktiga frågor. Författarna har genom egen forskning och genom analyser av TIMSS-projektet (Trends in International Mathematics and Science Study) en mycket…

 • Det europeiska projektet : politik och juridik ? historia och framtid

  Det europeiska projektet : politik och juridik ? historia och framtid
  av Rikard Bengtsson, Linda Gröning, Ola Zetterquist, Ian Manners, Hans-Åke Persson

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147096695

  Att förstå den Europeiska unionen – var den har sina rötter och hur den fungerar – är inte det lättaste. Ändå är det en absolut nödvändig kunskap att tillägna sig för att som enskild individ kunna navigera i dagens Europa.Läs merSyftet m…

 • Datakommunikation

  Datakommunikation
  av Valentino Berti, Mats Björkman, Lars-Åke Nordén, Anders Lindgren

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147052110

  Denna bok ger en bred introduktion till datakommunikation i allmänhet och internetteknologi i synnerhet. Vad Internet är beror helt på vem du frågar, och detsamma gäller ämnet datakommunikation. Från att ha varit ett specialämne som studenter möjlig…