Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Studio Svenska Låtar att läsa cd
  • Bandtyp: Övrigt
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 20070426
  • Upplaga: 1, 
    Vikt i gram: 110
  • ISBN10:9147903236
  • ISBN13:9789147903238

Studio Svenska Låtar att läsa cd

(Övrigt)
Beskrivning:

En tydlig ledstång!
Ett läsvänligt och roligt läromedel som tack vare det tydliga upplägget ger plats för dina egna idéer. Det är modernt, heltäckande och följer såväl undervisningstradition som kursplan.
Studio Svenska är boken i svenska för hela klassen. Dessutom finns särskild studiebok för svenska som andraspråk.

Läs mer
Att undervisa med Studio Svenska ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i läroplanerna. Det finns gott om stöd för att eleven skall kunna utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera olika texter, anpassa sitt språk till olika sammanhang och urskilja språkliga strukturer och söka och värdera information. Det centrala innehållet i ämnesplanen representeras väl i Studio Svenska genom texter och övningar i grundböckerna, studieböckerna och bredvidmaterialen.
Utmärkande drag
- Återkommande arbetsområden med tydlig progression genom de olika årskurserna
- Gott om textutdrag ur olika genrer och epoker
- Bred bas att stå på
- Enkel att använda som språngbräda för egna kreativa komplement
Våra fem grundprinciper:
- Klassiskt innehåll möter modernt, kritiskt tänkande.
- Genuint enkel struktur där de väl avgränsade momenten återkommer i varje skolår. Det gör det enkelt för dig att lägga in ditt eget material.
- Genreindelning av litteraturen ger dig möjlighet att variera vilka böcker som ni ska fördjupa er i.
- Uppgifter som på ett kreativt och roligt sätt tränar allt från färdighetsträning till bildanalys och argumentation.
- Diagnosmaterial för individualisering och uppföljning av varje elev. Ett perfekt hjälpmedel inför de nationella proven.
Arbetsgång: Varje skolår innehåller en grundbok, en studiebok och ett diagnoshäfte.
Studio Svenska har ett klassiskt innehåll som följer såväl undervisningstradition som kursplan och är kombinerat med ett modernt kritiskt tänkande. Litteraturen är en viktig del i elevernas språkliga och kulturella utveckling och litteraturen har därför fått en framträdande plats.
Studio Svenska är en tydlig ledstång för dina elever till de viktigaste baskunskaperna. Målet är att få med hela klassen och ge utrymme för eget arbete. Materialet är enkelt och tydligt strukturerat och därför lätt att förstå och arbeta med. För att ge dig möjlighet att följa varje elev individuellt har vi gjort ett diagnoshäfte som ger dig en profil av elevens kunskaper inom de olika momenten.
Enkel struktur med de viktigaste baskunskaperna
I grundboken finns följande kapitel:
- Studieteknik
- Skrivarskola
- Tala
- Litteratur
- Språkträning
- Språkhistoria
- Massmedier
- Uppslagsdel
Grundboken
I början av varje kapitel finns en informationsruta där det står vad eleverna kommer att lära sig i kapitlet. Meningen är att lärare och elev tillsammans ska gå igenom dessa, både för att se vad eleverna har för förkunskaper men också för att ge dem viss förförståelse.
Avsnitten i grundboken avslutas med uppgifter. På ett kreativt och roligt sätt får eleverna träna allt från färdighetsträning till bildanalys och argumentation.
Litteraturen är en viktig del i elevernas språkliga och kulturella utveckling. Litteraturen har därför fått en framträdande plats. Varje litteraturavsnitt innehåller också tips på andra böcker i genren som eleverna kan läsa.
Uppslagsdelen, som avslutar varje grundbok, innehåller stavning, skrivregler, ordklasser och satsdelar. Uppslagsdelen är till för eleverna själva och innehåller inga uppgifter. Den ger eleverna möjlighet att själva söka den information de behöver.
Ljudskiva
Till Studio Svenska 2 finns en cd-skiva. Den innehåller bl.a. inläsningar av de isländska, danska och norska textutdrag som finns i kapitlet Språkhistoria.
Studieboken
För att eleverna ska ha mycket material att arbeta med finns ett stort antal uppgifter även i studieboken. De är både av karaktären går-att-lösa-snabbt och kan-ta-flera-lektioner-i-anspråk. Varje elev kan lösa uppgifterna på den nivå han eller hon befinner sig. Det viktigaste är att eleverna regelbundet får reflektera över sina egna tankar, bygga upp ett självförtroende genom ökad kunskap och bli trygga i sina åsikter.
Studieboken - Svenska som andraspråk
Studio Svenska har en alldeles egen studiebok för de elever som läser svenska som andraspråk. Denna studiebok används tillsammans med grundboken istället för den ordinarie studieboken då den är heltäckande för svenska som andraspråkselevens behov. Liksom hela Studio Svenska-paketet fokuserar dessa studieböcker på ett antal utvalda moment som återkommer i varje årskursbok. Varje kapitel tränar dels allmänna färdigheter, dels specifika moment och färdigheter för svenska som andraspråk. Studieboken fungerar att använda både för elever integrerade i svenskundervisningen och för separata grupper.
Övningsboken för svenska som andraspråk
Den används tillsammans med grundboken, för att tillgodose andraspråkelevernas behov av träning. I övningsboken finns gott om övningar till texterna i grundboken men också fristående språkövningar som tränar allmänna färdigheter. Övningsboken fungerar utmärkt att använda för elever som är integrerade i svenskundervisningen och för separata grupper. Facit ingår.
Diagnoserna
Diagnosmaterialet som hör till Studio Svenska är knutet till momenten:
- Läsa (ordkunskap, studieteknik och förståelse av olika texttyper)
- Skriva (formellt och informellt)
- Tala (samtala)
Detta gör att diagnoserna är ett utmärkt stöd inför de nationella proven. Det finns också bilduppgifter i alla diagnoshäften.
Ett lärarmaterial är knutet till elevhäftet där förslag på bedömningsgrunder finns, samt förslag på hur elever som behöver mer träning kan gå vidare.
Låtar att läsa
Låtar att läsa är ett läromedel som är lätt att använda och som stimulerar eleverna. Boken innehåller 30 svenska låttexter, moderna och klassiker, som behandlar ämnen som engagerar. Texterna är grupperade i fem teman och indelade i tre nivåer utifrån svårighetsgrad. Detta gör det möjligt att anpassa arbetet utifrån elevernas olika förutsättningar.
Till varje låttext finns det rikligt med arbetsuppgifter. Eleverna får träna sin läsförståelse och analysförmåga. Eleverna får också diskutera frågor som utgår från textens innehåll och budskap. Exempel på ämnen som behandlas är kärlek, homosexualitet, livsglädje, orättvisor, odödlighet, barndom, självmord och avundsjuka. Till varje text finns det även skrivuppgifter och fördjupningsuppgifter.
Låtar att läsa kan användas på många olika sätt. Du som lärare kan välja att använda boken någon enstaka lektion eller som utgångspunkt vid längre tematiska studier.
Låtar att läsa cd
Låtar att läsa cd innehåller originalinspelningarna av låtarna som finns i läroboken.
Studio Svenska 1, 2 och 3 finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Kundrecensioner och bloggar

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Skotten i Köpenhamn :  ett reportage om
Uppgång och fall
Uppgång och fall
av Strömquist, Liv
Den allvarsamma leken
Den allvarsamma leken
av Söderberg, Hjalmar
Miniatyrmakaren
Miniatyrmakaren
av Burton, Jessie
Min mors självbiografi
Min mors självbiografi
av Kincaid, Jamaica