Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Söka svar
  • Bandtyp: Häftad
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 20120614
  • Antal sidor: 431
  • Upplaga: 4, 
    Vikt i gram: 556
  • ISBN10:9147103760
  • ISBN13:9789147103768

Söka svar

(Häftad)
Beskrivning:

Betonar det gemensamma!
I Söka svar ligger betoningen på vad religionerna har gemensamt. Upplägget bygger på ett undersökande och jämförande arbetssätt. Jämförelserna underlättas genom att samma rubriker återkommer under de olika avsnitten. Dessutom finns ett särskilt metodkapitel som ger eleverna verktyg för självständigt arbete och textanalys. Existentiella och etiska frågor står i fokus.

Läs mer
Utmärkande drag
- Betoning på det gemensamma
- Undersökande och jämförande arbetssätt
- Existentiella och etiska frågeställningar
- Metodkapitel för textanalys
Nyheter
Läroböckerna har omarbetats för att passa ämnesplanerna religionskunskap 1 och religionskunskap 2. Etikkapitlet har utökats med flera praktiska etiska övningar. Ett nyskrivet kapitel, Religion möter individ och samhälle, behandlar religionens förhållande till individen och religionens roll i kultur och samhälle. I kapitlet finns också ett avsnitt om religionskritik och religionens relation till vetenskap.
Betonar likheter
Söka svar vill ge en nyanserad bild av religionerna och livsåskådningarna. Betoningen ligger på det allmängiltiga och allmänmänskliga istället för på exotismen. Texten lyfter fram det som religionerna har gemensamt. Presentationen utgår ifrån ett inifrånperspektiv för att leda till möten och förståelse. Eleverna ska ges möjlighet att se sig själva samtidigt som de får förståelse för att frågorna som ställs ofta är väldigt lika oavsett livsåskådning och tid.
Jämförande arbetssätt
I Söka svar jämförs religioner och livsåskådningar med varandra så objektivt och lojalt som möjligt. Jämförelserna underlättas genom att samma rubriker återkommer under de olika kapitlen. Det jämförande perspektivet återspeglas också i uppgifterna.
Metodkapitel
Både Söka svar 1 och Söka svar 1 och 2 inleds med ett metodkapitel som ger eleverna verktygen att självständigt kunna analysera källtexter.
Existentiella och etiska frågeställningar
Genom hela läromedlet går existentiella och etiska frågeställningar som en röd tråd. Det gäller både i texter och i uppgifter. Bland annat finns det flera praktiska, etiska övningar.
Fem sorters uppgifter
För att uppmuntra till egna funderingar och diskussioner under läsningens gång finns reflektionsfrågor i samband med texten.
Varje kapitel avslutas med uppgifter som dels bearbetar texterna, dels innebär analyseringar. Överblicka är uppgifter direkt kopplade till texten. Tänk efter är mer djupgående uppgifter som innebär eftertanke. Sök i texten är analysuppgifter till en citerad källtext. Sök på egen hand tar upp etiska dilemman samt uppgifter som går utanför boken texter.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen till Söka svar ger en vägledning in i dess innehåll och grundtankar. Den är utförlig både hur innehållet kan användas och hur detta svarar mot ämnesplanens centrala innehåll. Lärarhandledningen till Söka svar ger svar på följande frågor:
Vilka grundläggande pedagogiska tankar genomsyrar Söka svar?
Vad innehåller kapitlen?
Hur svarar varje kapitel mot styrdokumentens krav?
Hur kan bilderna användas?
Vilka slags uppgifter finns i Söka svar?
Hur kan uppgifterna användas?
Hur underlättar Söka svar en formativ bedömningsprocess?
Vilka möjligheter till tematisk undervisning ger Söka svar?

Om författarna
Bokens huvudförfattare, Malin Mattsson Flennegård, är gymnasielärare i religionskunskap.
"För mig är det viktigt att religionsämnet uppfattas som levande och angeläget. Därför är det människan med alla sina frågor, tankar, styrkor och svagheter som står i centrum när jag undervisar och när jag skriver. Att i presentationen av religioner och kulturer utgå ifrån ett inifrånperspektiv leder till möten och förståelse och det är något som jag alltid strävar efter. Demokrati- och värdegrundsfrågor ligger mig särskilt varmt om hjärtat och jag ansvarar för min skolas arbete kring bl.a. mångfald och mänskliga rättigheter."

Kundrecensioner och bloggar

Ingår i följande avdelningar

Ingår i följande bibliotekskategorier

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Skotten i Köpenhamn :  ett reportage om
M 1b
M 1b
av Holmström, Martin
Uppgång och fall
Uppgång och fall
av Strömquist, Liv
Miniatyrmakaren
Miniatyrmakaren
av Burton, Jessie
Min mors självbiografi
Min mors självbiografi
av Kincaid, Jamaica