Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Epos 1a1
  • Bandtyp: Häftad
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 20110816
  • Antal sidor: 256
  • Upplaga: 1, 
    Vikt i gram: 640
  • ISBN10:9147103485
  • ISBN13:9789147103485

Epos 1a1

(Häftad)
Beskrivning:

Berättande text och historiska jämförelser!
Epos kännetecknas av en berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos för gymnasiet presenterar historien kronologiskt. Epos 2 och 3 är tematisk. Upptäck också Epos lärarmaterial!

Läs mer
Utmärkande drag
- Berättande text
- Rikt illustrerad
- Genusperspektiv
- Historiska jämförelser
- Epokbegrepp, historiemedvetande, historiebruk
- Historiska källor med övningar

Epos 1a1
Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns fördjupande bildtexter som kryddar läsningen. Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande.
Historiska källor
Det finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.

Epos 1b
I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.
Historiemetodiska avsnitt
Den som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Eleverna får öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära.
Kvinnorna träder fram
Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.
Jämförande bilder
Illustreringen är viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.

Epos 2 och 3
Boken är avsedd för elever som läser historia 2a, historia 2b-kultur samt historia 3.
Epos 2 och 3 inleds med ett kapitel som tar upp teori- och metodfrågor. Därefter följer ett antal teman. Till exempel behandlas mynt och pengar, resande och kommunikation, fantasy, kläder och mode, vänskap och kärlek, biografier, migration, lokalhistoria, konstarter och periodisering.
Källkritiska undersökningar
I varje temakapitel diskuteras metodiska och källkritiska aspekter på ett konkret sätt. Olika teman, eller historiska forskningsområden, ställs ofta inför olika källkritiska svårigheter och metodiska överväganden. Genom att knyta dessa frågor till specifika undersökningar kan de mer teoretiska frågeställningarna sättas i ett praktiskt och tydligt sammanhang.
Egna undersökningar
Till varje tema finns det uppgifter av varierande svårighetsgrad. En del fordrar inte så mycket mer än lite klurigt tänkande, medan andra förutsätter mer arbete och planering. En del av de historiska källorna uppgifterna utgår från finns med i boken, medan andra förutsätter en dator och tillgång till nätet, ett bibliotek och i några fall ett arkiv. Men det är inte meningen att uppgifterna måste följas strikt. Det viktigaste är att de ska ge idéer, locka till att göra små eller lite större undersökningar av liknande slag.

Epos för gymnasieskolan passar kursen 1b
Epos passar utmärkt för historia 1b. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt förändrade strukturerna och de mer epokgörande.

Epos Lärarmaterial
Epos Lärarmaterial är upplagt på ett sådant sätt att du som lärare kan följa historien kronologiskt, från de första europeiska högkulturerna till modern tid. Varje epok har samma struktur med underavsnitt som innehåller instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter och källmaterial.
Materialet erbjuder också en mängd olika verktyg i form av matriser, kartor och analysmaterial. Ett avsnitt fokuserar helt på temastudier med en mängd olika teman.
Epos Lärarmaterial tar sin utgångspunkt i Epos 1b men kan användas oberoende av vilken kurs eleverna läser eller vilken Eposbok de har.

Om författarna
Författare till respektive del.
Epos 1a1: Robert Sandberg
Epos 1b: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
Epos 2 och 3: Robert Sandberg, Christina Douglas
Epos för gymnasieskolan: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
Epos Lärarmaterial: Per Bolander, Lennart Steen, Niklas Nåsander

Kundrecensioner och bloggar

Ingår i följande avdelningar

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Skotten i Köpenhamn :  ett reportage om
Uppgång och fall
Uppgång och fall
av Strömquist, Liv
Den allvarsamma leken
Den allvarsamma leken
av Söderberg, Hjalmar
Miniatyrmakaren
Miniatyrmakaren
av Burton, Jessie
Min mors självbiografi
Min mors självbiografi
av Kincaid, Jamaica