Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kom och läs! 3 Lärarhandledning
 • Bandtyp: Häftad
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 20020522
 • Antal sidor: 64
 • Upplaga: 1, 
  Vikt i gram: 230
 • ISBN10:9127733084
 • ISBN13:9789127733084

Kom och läs! 3 Lärarhandledning

(Häftad)
Beskrivning:

Med Kom och läs! ger du ALLA barn i din klass en möjlighet att lära sig läsa, skriva och utveckla sitt språk!

Läromedlet rymmer både material för förskoleklass, är ett basläromedel för år 1–3 och innehåller dessutom datorprogram, diagnoser, fonologisk träning, musik- och assistentmaterial och mycket mer.

ÅR 1

FÖRSTAGLUTTARNA


Läseboken Förstagluttarna är skriven av Moni Nilsson-Brännström, en av Sveriges mest uppskattade barnboksförfattare. I läseboken möter barnen kusinerna Moa och Mille som just börjat skolan.

Förstagluttarna finns i tre svårighetsgrader: A, B och C. De tre böckerna innehåller samma berättelse men A-boken har den kortaste texten och flest antal bilder. Här får varje barn möjlighet att gå fram i sin egen takt och samtidigt få en gemensam läsupplevelse med sina kamrater.

TUTTI FRUTTI – Min arbetsbok

Arbetsboken är skriven av Birgitta Annell och Gunilla Håkansson och professor Ingvar Lundberg, vår mest erkände läs- och dyslexiforskare och mannen bakom den mycket spridda Bornholmsmodellen.

I Tutti Frutti upptäcker och utforskar barnen språkljuden och de bokstäver som betecknar dem. De olika ljuden lärs in enligt en strukturerad och väl beprövad ordning, där ljud som man vet kan vålla svårigheter får vänta tills barnen kommit en bit på väg och känner sig säkra.

LÄRARHANDLEDNING 1

Här presenterar professor Ingvar Lundberg den vetenskapliga grunden till metodiken i Kom och läs!

Birgitta Annell och Gunilla Håkansson ger kommentarer och metodiska tips. Här finns bl a utförliga förslag på bokstavspresentationer, analys- och syntesövningar.

Till varje "bokstavskapitel" finns förslag på lekar, sånger och högläsningsböcker. Göta Sandin, lärare i svenska som andraspråk och lärarutbildare, kommenterar bild- och textmaterialet i hela läromedlet utifrån de behov som elever med svenska som andraspråk kan ha.

ÅR 2

MER OM MOA OCH MILLE

En läsebok om kusinernas andra skolår. Ett mycket händelserikt år! Moa har äntligen sitt födelsedagsdisco, Mille hamnar på sjukhus, Victors mamma kommer till Sverige och de vuxna, ja, de bär sig ofta obegripligt åt. Moa och Mille får själva gripa in för att ställa saker och ting tillrätta. I skolan är det vant och roligt för det mesta men känslorna svallar både upp och ner i umgänget med kamrater och släktingar.

Läseboken finns i två svårighetsgrader, A och B, och är skriven av Moni Nilsson-Brännström.

MUMS MUMS – Min arbetsbok

Arbetsboken för år 2 utvecklar elevernas läs- och skrivförmåga. Till texterna i läseboken finns läsförståelsefrågor. Inom de första språkläremomenten övas bl a alfabetet, vokalerna, stavning, ordbildning, ordklasser och meningsbyggnad. Uppgifterna är utformade med variation och idérikedom och inspirerar till grupparbete och fri skrivning.

LÄRARHANDLEDNING 2

Innehåller artiklar om läsförståelse av professor Ingvar Lundberg och om den alltmer spridda portfoliometoden av professor Karin Taube. Kommentarer och metodiska tips till varje sida i arbetsboken och läseböckerna är skrivna av lågstadielärarna Birgitta Annell och Ann-Marie Berggren och universitetsadjunkt Katarina Herrlin.

ÅR 3 – NYHETER

DJURSPANARNA

Hela sommarlovet ska Sofie, Jens och pappa ta hand om sig själva medan mamma läser franska i Frankrike. "Pappa är inte riktigt typen som bara vill ta det lugnt." Pappa är fotograf och tänker förena nöje med nytta: han ska fotografera samtliga landskapsdjur i deras rätta miljö för en barnbok.

Det blir en mycket annorlunda sommar! Sofie och Jens får hälsa på vargar, märka lodjur, intervjua en igelkott, fiska lax och mycket annat. De möter förstås viltvårdare, fiskerikonsulenter, björnskötare och många andra intressanta människor under sina djurspaningar.

Arne Norlin, författare till många barn- och ungdomsböcker, har skrivit om en ljus och spännande sommarlovsresa i det fantastiska Sverige!

Läseboken finns i två versioner med samma innehåll och samma härliga bilder. A är den lättare.

POPCORN – Min arbetsbok resp

Min studiebok


Uppgifterna utgår från texten i Djurspanarna och lockar barnen att söka fakta om vårt land och dess djurliv. Inom språkläran fördjupas moment som alfabetet, ljudstridig stavning, ordkunskap, meningsbyggnad och ordklasser. Böckerna har samma innehåll, men i studieboken löses uppgifterna i separat skrivhäfte.

Kopieringsunderlag

För barn med långsam inlärningstakt kan kopieringsudnerlagen till den lätta läseboken, Djurspanarna A, helt eller delvis ersätta Arbets- resp Studiebok.

Sverigekarta

En tydlig karta över Sverige, där barnen kan följa med på resorna i Djurspanarna. Väderstrecken blir begripliga, avstånden, land- och vattenvägarna, de olika naturtyperna – Sverige framträder tydligt och påtagligt.

LÄRARHANDLEDNING 3

Professor Ingvar Lundberg skriver om "att läsa för att få kunskap" och om undervisning i läsning av faktatexter. Här finns också metodiska tips och kommentarer sida för sida till Arbets- resp Studieboken och Kopieringsunderlagen.

FK–ÅR 2 – ÖVRIGT MATERIAL

MOAS OCH MILLES MAGISKA ARBETSBOK


Arbetsbok till förstagluttarna A och B. För barn som ännu inte är helt klara med sin läsinlärning, som behöver mer träning för att läsningen ska få flyt, är Moas och Milles magiska arbetsbok perfekt övergång till år 2.

Många barn förstår inte varför de läser, dvs att de får ett meddelande i texten. Läsförståelse står därför här i centrum. Instruktionerna är lätta och uppgifterna stärker självförtroendet. Barnen tar sig snabbt fram utan att behöva fråga läraren.

STORBILDSBLOCKET

Storbildsblocket är ett spiralblock med 12 av samtalsbilderna från Tutti Frutti i stort format. Metodiska tips till varje bild. Ordkunskap, begreppsbildning, språklekar – i bilderna finns massor att hämta!

BOKSTAVSPLANSCHERNA

Här visas varje bokstav i fyra utföranden: på planschens ena sida finns bokstaven dels inarbetad i bilden, dels tryckt. På den andra sidan finns bokstaven textad och med skrivstil (A4-format).

BOKSTAVSAFFISCHEN

På affischen finns alla de humoristiska bokstavsbilderna samlade.

TRIPPEL-CD

Verserna från Tutti Frutti och planscherna är tonsatta och finns inspelade på samma skiva som författarens inläsning av Förstagluttarna C. Barnen sjunger själva till den instrumentala delen.

FK–ÅR 5

TASSEN


Tassen är ett datorprogram på diskett, där eleverna hittar varje ny bokstav på tangentbordet, som de lär sig under läsinlärningen. Tassen är kopplat till texterna i Kom och läs! Med Tassen får eleverna använda händer och fingrar och röra sig i rummet. De lär med hela kroppen. Tassen är självinstruerande för de elever som redan kan läsa. De tränar rätt fingersättning just i den åldern, de lättast lär sig många motoriska färdigheter.

FK–ÅR 9

LYSSNA OCH LÄS


Oavsett vilken inlärningsmetod man använder, måste barnet förr eller senare kunna genomföra en ljudsyntes och göra en ljudsegmentering.

Talpedagogen Birgitta M Sethson har utvecklat detta material som övar upp barns språkliga och fonologiska medvetenhet så att de lättare lär sig läsa. Läromedlet består av tydliga bildkort att plasta in och klippa isär. Med bildkorten övar man bl a rim, sammansatta ord, analys, syntes och position i tre steg:

Steg 1: 6-åringar och uppåt

Steg 2: från år 1 och uppåt

Steg 3: upp på gymnasienivå för elever som behöver börja om från början.

I handledningen finns tydliga instruktioner, strukturerade listor med ord för analys, syntes och position samt diagnoser och protokoll för klassöversikter.

VILKEN BILD ÄR RÄTT?

En enkel diagnos av läsförståelse


En snabbt genomförd kartläggning av elevernas färdighetsnivå i läsning. Elever som kommer till korta på test av ordläsning och meningsläsning har oftast också stora problem med läsningens alla sidor. Här kan läraren följa gruppens utveckling och se vilka elever som är i behov av särskilda stödinsatser.

Eleverna läser en eller två meningar och avgör vilken av fyra bilder som passar bäst till texten. Testet ger svar på med vilken precision och säkerhet eleven kan läsa och förstå meningar och mindre texter, vilken typ av fel eleven gör och elevens läshastighet. Materialet innehåller anvisningar om olika ågärder. Testet tar ca 10 minuter och kan ges till elevgruppen flera gånger, t ex 2 gånger per termin.

ÅR 1–3

NYHET!

ABC STEG FÖR STEG

Individanpassad läs- och skrivlära


ABC steg för steg är ett heltäckande läs- och skrivinlärningsmaterial för elever som kan behöva mer tid för den första läs- och skrivinlärningen. Det lämpar sig också utmärkt för alla elever som behöver träna extra på vissa moment.

Materialet kan användas helt fristående eller tillsammans med Kom och läs! eller någon annan läslära.

ABC steg för steg består av ett mycket omfattande elevmaterial, som levereras på en cd-romskiva, samt en tryckt lärarhandledning. Cd:n innehåller 760 arbetsblad, färdiga för utskrift. Läraren väljer och skriver ut det/de blad som behövs i den aktuella undervisningssituationen. Eleven arbetar således inte själv vid datorn. Arbetsbladen innehåller en mängd varierade övningar i bokstavsinlärning, läsförståelse och skrivning samt flera roliga lässpel.

På cd:n finns dessutom 45 tomma arbetsbladsmallar samt en bildbank med 375 illustrationer. Med dessa får användaren obegränsade möjligheter att skapa sina egna arbetsblad.

Den utförliga tryckta lärarhandledningen innehåller teoriavsnitt, metodbeskrivning och användningstips.

ABC steg för steg är uppbyggd med fast struktur och tydlig kontinuitet. Omfattningen och uppläggningen möjliggör största möjliga flexibilitet och individanpassning i undervisningen.

FK–ÅR 2

ÖVA LÄSA 1

Ketchup, Bora Bora, Olle är dum, Alva vilar, Min mamma, Vem vill rita?


Öva-läsa-häften om kamraterna i Förstagluttarna av Moni Nilsson-Brännström. Två av de 16-sidiga häftena är mycket enkla med endast ett tiotal bokstäver och några helord. I de två "svåraste" finns hela alfabetet med.

NYHET!

ÖVA LÄSA 2

Bertas bok, Dannes bok, Eriks bok, Gurras bok, Mirjams bok, Rubens bok


Alla de välkända Förstagluttarna har här fått varsin lättläst bok.

Här används samtliga bokstäver men meningarna är korta och språket konkret.

Kundrecensioner och bloggar

Ingår i följande avdelningar

Ingår i följande bibliotekskategorier

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Skotten i Köpenhamn : ett reportage om
Vintermörker : samlade spänningshistori
Uppgång och fall
Uppgång och fall
av Strömquist, Liv
Miniatyrmakaren
Miniatyrmakaren
av Burton, Jessie
Min mors självbiografi
Min mors självbiografi
av Kincaid, Jamaica