Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

IT & datorer

Sök i IT & datorer

Programmering 2 C#

av Magnus Lilja

Programmering 1 C#

av Magnus Lilja
Programmering 2 C#

Programmering 2 C# är ett basläromedel för gymnasiet anpassat till ämnesplanen för programmering som gäller från hösten 2017.Programmering 2 C# kräver en viss erfarenhet av prog…

Programmering 1 C#

Programmering är ett basläromedel i programmering för gymnasiet anpassat efter Gy11.Programmering 1 C# lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket C#. Prog…


Programmering 1 JavaScript Programmering 1 Java Programmering 1 med C# V2018 - Lärobok Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7)
Programmering 1 JavaScript av Mikael TylmadProgrammering 1 Java av Magnus LiljaProgrammering 1 med C# V2018 - Lärobok av Krister TrangiusSwitching, Routing, and Wireless Essent... av Cisco Networking Academy

Programmering för högstadiet Enterprise Networking, Security, and Automation  Companion Guide (CCNAv7) Programmering 1 med C# V2018 - Arbetsbok Programmera på riktigt : för elever på högstadiet
Programmering för högstadiet av Mikael TylmadEnterprise Networking, Security, and Au... av Cisco Networking AcademyProgrammering 1 med C# V2018 - Arbetsbok av Krister TrangiusProgrammera på riktigt : för elever på... av Jan Skansholm