Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Matematik

Sök i Matematik

Matematisk analys En variabel

av Göran Forsling

Matematik Numerus 1c

av Andreas Rung
Matematisk analys En variabel

Boken är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys. Den är upplagd för att kunna användas direkt, utan någon föregående förberedande kurs. I denna andra utökade o…

Matematik Numerus 1c

En helt nyutvecklad serie för gymnasiets b- och c-spår. Genomarbetade teoriavsnitt, som både är stringenta och lättillgängliga. Samtliga övningsuppgifter är kategoriserade efter…


Numicon Matematik med alla sinnen 2.0 Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder Matematik grundvux delkurs 4 Matematik grundvux delkurs 1 och 2
Numicon Matematik med alla sinnen 2.0 Milstolpar och fallgropar i matematikin... av Per-Olof BentleyMatematik grundvux delkurs 4 av Lennart UndvallMatematik grundvux delkurs 1 och 2 av Lennart Undvall

Matematikens mönster När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv Matematikboken Gamma Grundbok Matematikboken Beta Grundbok
Matematikens mönster av Anthony FurnessNär siffrorna skapar kaos: matematiksvå... av Olav LundeMatematikboken Gamma Grundbok av Lennart UndvallMatematikboken Beta Grundbok av Lennart Undvall