Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Traktorer & jordbruksfordon

Sök i Traktorer & jordbruksfordon

Traktorer : en faktabok för barn och vuxna

Traktorer : en faktabok för barn och vuxna

av Lars von Rosen

Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska mode…

av Per Thunström

John Deere Tractors

av Jonathan Whitlam
Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering : handbok om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar av maskinbroschyrer och instruktionsböcker ? med forskningsförslag

Mekaniseringen i lantbruket har haft stor betydelse för såväl den enskilde jordbrukaren som för den allmänna folkförsörjningen. Hemma vid köksbordet fick man reda på vad nytt so…

John Deere Tractors

John Deere is one of the world's leading tractor companies and this fascinating book brings together the full account of production in both the United States and in Europe. Usin…