Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Icke motordrivna fordon

Sök i Icke motordrivna fordon

Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

av Martin Emanuel

Viljan att synas, vilan att se : medieumgänge och publik ku…

av Anders Ekström
Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

De flesta blev tagna på sängen av cykeltrafikens kraftiga uppsving i Stockholm under 1930-talet. Cykeln hade varit närmast borträknad, men för de arbetare som flyttade från inne…

Viljan att synas, vilan att se : medieumgänge och publik kultur kring 1900

Hur påverkar sättet att umgås med nya medier och kommunikationstekniker offentlighetens sociala former? Och hur kan relationer mellan medier och publiker undersökas i ett längre…