Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Konstruktionsteknik

Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Au…

av Per Blomqvist

Geoteknik

av Kennet Axelsson
Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Autodesk Inventor Professional 2013-2021

Grundläggande CAD och produktutveckling ger en introduktion till CAD-programmet Inventor med fokus på hur användaren ska tänka vid konstruktion med CAD. Bokens CAD-del består av…

Geoteknik

Geoteknik behandlar jordmaterials mekaniska och tekniska egenskaper, kunskaper som är av betydelse för utförandet av en säker och stabil grundläggning av byggnader och anläggnin…


Betongkonstruktion Adjustment Computations Grundläggande hållfasthetslära The Mechanics of Earthquakes and Faulting
Betongkonstruktion av Asaad AlmssadAdjustment Computations av Charles D. GhilaniGrundläggande hållfasthetslära av Hans LundhThe Mechanics of Earthquakes and Faulti... av Christopher H. Scholz

Betongkonstruktion : formelsamling Introduction to Seismology Structures Great Arc
Betongkonstruktion : formelsamling av Asaad AlmssadIntroduction to Seismology av Peter M. ShearerStructures av J. E. GordonGreat Arc av John Keay