Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Alternativa & förnybara energikällor & teknik

Sök i Alternativa & förnybara energikällor & teknik

Förnybar energi

av Göran Sidén

Renewable Energy

Förnybar energi

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling, inom EU finns målet 27 % förnybar energi år 2030, vilket innebär en fördubbling från 2012. I världen har den årliga ökningen va…

Renewable Energy

The provision of sustainable energy supplies for an expanding and increasingly productive world is one of the major issues facing civilisation today. Renewable Energy examines b…


Renewable Energy Engineering Renewable Energy Engineering Advances in Concentrating Solar Thermal Research and Technology Wind Energy Explained
Renewable Energy Engineering av Nicholas JenkinsRenewable Energy Engineering av Nicholas JenkinsAdvances in Concentrating Solar Thermal... Wind Energy Explained av James F. Manwell

The Performance of Concentrated Solar Power (CSP) Systems Wind Resource Assessment Misconceptions of Risk Modern Gas Turbine Systems
The Performance of Concentrated Solar P... Wind Resource Assessment av Michael BrowerMisconceptions of Risk av Terje AvenModern Gas Turbine Systems