Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Strömningsmekanik

Sök i Strömningsmekanik

Munson's Fluid Mechanics

av Philip M. Gerhart

Handbok om flödesmätning i öppna system

av Björn Brunzell
Munson's Fluid Mechanics

Fundamentals of Fluid Mechanics, 8e Global Edition offers comprehensive topical coverage, with varied examples and problems, application of visual component of fluid mechanics, …

Handbok om flödesmätning i öppna system

Denna handbok är skapad för att hjälpa personer som handhar utformning, underhåll och kontroll av mätanordningar, för mätning av vattenflöden i öppna system.


Computer Simulation of Liquids Theory of Dislocations The Turbulent Ocean A Physical Introduction to Suspension Dynamics
Computer Simulation of Liquids av Michael Patrick AllenTheory of Dislocations av Peter M. AndersonThe Turbulent Ocean av S. A. ThorpeA Physical Introduction to Suspension D... av Elisabeth Guazzelli

An Introduction to Fluid Dynamics Principles of Continuum Mechanics Theoretical Microfluidics Stroemungsmechanik fur Dummies
An Introduction to Fluid Dynamics av G. K. BatchelorPrinciples of Continuum Mechanics av J. N. ReddyTheoretical Microfluidics av Henrik BruusStroemungsmechanik fur Dummies av Peter Hakenesch