Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sannolikhetskalkyl & matematisk statistik

Sök i Sannolikhetskalkyl & matematisk statistik

Statistisk dataanalys

av Svante Körner

Matematisk statistik

av Kerstin Vännman
Statistisk dataanalys

Den här boken handlar om sannolikhetslära, statistisk slutledning med mera. Statistik kan presenteras på olika sätt. Här sker det med exempel och praktiska tillämpningar och uta…

Matematisk statistik

Denna bok är en omarbetning av Kerstin Vännmans tidigare bok Matematisk statistik från 2002. Boken syftar till att träna det statistiska tänkandet så att man kan förstå och anvä…


Sampling Techniques Statistikens grunder - - vetenskap, empiriska undersökningar och statistisk analys Real World Research How to Measure Anything
Sampling Techniques av William G. CochranStatistikens grunder - - vetenskap, emp... av Hans NyquistReal World Research av Colin RobsonHow to Measure Anything av Douglas W. Hubbard

Approximate Dynamic Programming Matematisk statistik med tillämpningar Statistical Rethinking Statistics for the Social Sciences
Approximate Dynamic Programming av Warren B. PowellMatematisk statistik med tillämpningar av Claes JogréusStatistical Rethinking av Richard McElreathStatistics for the Social Sciences av Russell T. Warne
 1. 1
 2. Matematisk statistik av Kerstin Vännman
  2
 3. Statistisk dataanalys av Svante Körner
  3
 4. The black swan av Nassim Nicholas Taleb
  4
 5. Statistiska metoder av Svante Körner
  5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Grundläggande psykometri av Bertil Mårdberg
  9
 10. Multiple Regression av Paul D. Allison
  10