Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kalkyl & matematisk analys

Sök i Kalkyl & matematisk analys

Numerisk analys

av Ivar Gustafsson

Calculus: A Complete Course

av Robert Adams
Numerisk analys

Boken ger en introduktion till numerisk analys inom ämnet beräkningsmatematik. Såväl analys som metoder är relevanta för ämnet som det används idag. Presentationen görs i en löp…

Calculus: A Complete Course

Proven in North America and abroad, this classic text has earned a reputation for excellent accuracy and mathematical rigour. Previous editions have been praised for providing c…


Programmering med Matlab Matematisk analys : flera variabler MATLAB : beräkningar inom teknik och naturvetenskap - - med symbolisk matematik Övningar i Endimensionell analys
Programmering med Matlab av Katarina BlomMatematisk analys : flera variabler av Mats NeymarkMATLAB : beräkningar inom teknik och na... av Per JönssonÖvningar i Endimensionell analys

Undersökande matematik : differentierade problem Differentialkalkyl och skalära ekvationer - Matematisk analys & Linjär algebra I  (Grön bok) Numerical Recipes 3rd Edition Student Solutions Manual for Calculus
Undersökande matematik : differentierad... av Henrik PeterssonDifferentialkalkyl och skalära ekvation... av Stig LarssonNumerical Recipes 3rd Edition av William H. PressStudent Solutions Manual for Calculus av Robert Adams