Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Rehabilitering

Sök i Rehabilitering

Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial reh…

av Elisabeth Argentzell

Gröna Rehabs modell - - vid stressrelaterad ohälsa

av Marja Abrahamsson
Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering

Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter och den (o)b…

Gröna Rehabs modell - - vid stressrelaterad ohälsa

Stress under lång tid kan resultera i utmattning och ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. Hur kan man hitta tillbaka till ett aktivt liv och en fungerande vardag där det …


Physical Health and Schizophrenia Rehabiliteringsmedicin : teori och praktik Rehabiliteringsmetodik Kognitiv rehabilitering : teoretisk grund och praktisk tillämpning
Physical Health and Schizophrenia av David J. CastleRehabiliteringsmedicin : teori och prak... Rehabiliteringsmetodik av Jan LexellKognitiv rehabilitering : teoretisk gru... av Ann Björkdahl

Tillbaka till jobbet : hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa Brain On Fire: My Month of Madness Neuropsychological Assessment Oxford Handbook of Neuroscience Nursing
Tillbaka till jobbet : hållbar återgång... av Åsa KruseBrain On Fire: My Month of Madness av Susannah CahalanNeuropsychological Assessment av Muriel Deutsch LezakOxford Handbook of Neuroscience Nursing