Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Vårdsociologi

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Practice Development in Nursing and Healthcare

Genusperspektiv på vård och omvårdnad

Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populärvetenskaplig debatt. Genusrela…

Practice Development in Nursing and Healthcare

In its first edition, Practice Development in Nursing made an important contribution to understanding practice development and its core components. Now fully updated to take int…

Sociologi för sjuksköterskor Action Research in Health Care Terveyssosiologian linjoja An Introduction to the Sociology of Health and Illness
Sociologi för sjuksköterskor av Kari IngstadAction Research in Health Care av Alison Morton CooperTerveyssosiologian linjoja An Introduction to the Sociology of Hea... av Kevin White