Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Intensivvård

Att övervaka patienter med livshotande sjukdom

av Philip Jevon

Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling

Att övervaka patienter med livshotande sjukdom

Vårdtiderna är korta, intensiva och de patienter som vårdas vid akutsjukvårdens vårdavdelningar är idag svårt sjuka. Denna bok är därför en ovärderlig tillgång för studenter i g…

Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling

Detta är den första svenska läroboken i intensivvård. Boken synliggör och stärker intensivvårdsjuksköterskans kompetens, funktions- och ansvarsområden. Vidare fokuserar den på n…


Att vårda akut sjuka vuxna : prioriteringar vid bedömning och omhändertagande Omvårdnad av det nyfödda barnet Familjecentrerad neonatalvård Paediatric Intensive Care
Att vårda akut sjuka vuxna : prioriteri... av David ClarkeOmvårdnad av det nyfödda barnet Familjecentrerad neonatalvård Paediatric Intensive Care

Oxford Handbook of Cardiac Nursing Oxford Handbook of Critical Care Nursing Critical Care Nursing Critical Care Nursing
Oxford Handbook of Cardiac Nursing Oxford Handbook of Critical Care Nursing Critical Care Nursing av Patricia Gonce MortonCritical Care Nursing av Leanne Aitken