Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad: specialiteter

Sök i Omvårdnad: specialiteter

Pediatrisk omvårdnad

Prehospital akutsjukvård

av Björn-Ove Suserud
Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…

Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård belyser den prehospitala akutsjukvården ur ett medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Den andra upplagan (2016) är innehållsmässigt reviderad, des…


Suicidala patienter : en klinisk handbok för bedömning och behandling Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt) ST-boken Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik
Suicidala patienter : en klinisk handbo... av John A. ChilesAkutsjukvård : omvårdnad och behandling... av Jonas WikströmST-boken Palliativ vård : begrepp och perspektiv... av Anette Alvariza

Akutsjukvård från Ö till Ä Akutgeriatrik Akutpsykiatri Aktivitet och relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
Akutsjukvård från Ö till Ä av Caroline Hård af SegerstadAkutgeriatrik av Aase WistenAkutpsykiatri Aktivitet och relation : mål och medel... av Elisabeth Argentzell