Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Teoretiska grunder för vårdande Prehospital akutsjukvård Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanPrehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser... Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam Ekstedt

Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar Praktiska grunder för omvårdnad Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Omvårdnad på akademisk grund : att utve... av Anna ForsbergPraktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren KristoffersenPalliativ vård : ur ett tvärprofessione... av Inger Benkel