Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …


Prehospital akutsjukvård Teoretiska grunder för vårdande Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
Prehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudTeoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanTraumaomvårdnad - vård av svårt skadade... av Gunilla WihlkeVårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser...

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Praktiska grunder för omvårdnad Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtKlinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Praktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren KristoffersenPalliativ vård : ur ett tvärprofessione... av Inger Benkel