Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sök i Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Klinisk omvårdnad 2 Teoretiska grunder för vårdande Prehospital akutsjukvård Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård
Klinisk omvårdnad 2 av Dag-Gunnar StubberudTeoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanPrehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudHemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam Ekstedt

Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Praktiska grunder för omvårdnad
Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser... Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade... av Gunilla WihlkeKlinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Praktiska grunder för omvårdnad av Nina Jahren Kristoffersen