Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Behandling & behandlingsmetoder

Sök i Behandling & behandlingsmetoder

Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat

av Christopher G. Fairburn

Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla

av Stefan Sandström
Att övervinna hetsätning : ett vetenskapligt utvärderat

Vid hetsätning påverkas hela tillvaron av att man återkommande äter alldeles för mycket och känner att man har tappat kontrollen. Många gånger skäms man över sin situation och h…

Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla

Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självk…


Prata mat med elever : handbok för elevhälsan Språkstörning hos barn 3-7 år Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika Sömn : sov bättre med kognitiv beteendeterapi
Prata mat med elever : handbok för elev... av Sara AskSpråkstörning hos barn 3-7 år av Catarina SjöbergÅterfallsprevention utifrån KBT och MI... av Liria OrtizSömn : sov bättre med kognitiv beteende... av Marie Söderström

Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg KBT vid sömnproblem : terapeutmanual vid individanpassad behandling Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Ätstörningar : kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Från självsvält till ett fullvärdigt li... av Ata GhaderiKBT vid sömnproblem : terapeutmanual vi... av Rachel ManberSpråkutveckling och språkstörning hos b... Ätstörningar : kliniska riktlinjer för...