Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Psykoterapi

ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commi…

av Russ Harris

Anknytning i psykoterapi

av Camilla von Below
ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commitment The

ACT helt enkelt lär ut Acceptance and Commitment Therapy på ett tillgängligt och inspirerande sätt till blivande terapeuter. Russ Harris går igenom ACT-modellen och teorin bako…

Anknytning i psykoterapi

Anknytningsteorin förenas här med klinisk praktik. Camilla von Below förmedlar aktuell forskning, visar på bredden och djupet i anknytningsteorin, men även på dess begränsningar…


Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk flexibilitet Fokuserad ACT RO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad... av Marsha LinehanACT i teori och tillämpning : vägen til... av Steven C HayesFokuserad ACT av Kirk D. StrosahlRO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt... av Thomas Lynch

RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier Att lära ut mindful self-compassion : en guide för dig som leder 8-veckorsprogrammet KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete
RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen... av Thomas R. LynchAtt utvärdera psykoterapi och kritiskt... av Lars-Göran ÖstAtt lära ut mindful self-compassion : e... av Christopher GermerKBT ur ett barnperspektiv : förhållning... av Anna Rosengren