Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Klinisk psykologi

Sök i Klinisk psykologi

ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commi…

av Russ Harris

Unified protocol för ungdomar : diagnosöverskridande psykol…

av Jill Ehrenreich-May
ACT helt enkelt : En introduktion till Acceptance and Commitment The

ACT helt enkelt lär ut Acceptance and Commitment Therapy på ett tillgängligt och inspirerande sätt till blivande terapeuter. Russ Harris går igenom ACT-modellen och teorin bako…

Unified protocol för ungdomar : diagnosöverskridande psykologisk behandling

OBS: Tyvärr är undertiteln fel på den tryckta bokens omslag. Den rätta är Diagnosöverskridande psykologisk behandling, såsom står på bokens titelsida. Unified protocol för ungd…


Unified protocol arbetsbok :  diagnosöverskridande psykologisk behandling Anknytning i psykoterapi Unified protocol terapeutmanual : diagnosöverskridande psykologisk behandling KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin
Unified protocol arbetsbok : diagnosöv... av David H. BarlowAnknytning i psykoterapi av Camilla von BelowUnified protocol terapeutmanual : diagn... av David H. BarlowKBT inom barn- och ungdomspsykiatrin av Lars-Göran Öst

Unified protocol för barn : diagnosöverskridande psykologisk behandling - arbetsbok RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning Fokuserad ACT
Unified protocol för barn : diagnosöver... av Jill Ehrenreich-MayRO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen... av Thomas R. LynchDialektisk beteendeterapi : arbetsblad... av Marsha LinehanFokuserad ACT av Kirk D. Strosahl