Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Farmakologi

Sök i Farmakologi

Farmakologi

av Per Norlén

Farmakologi och läkemedelsanvändning - (bok + digital produ…

av Hedvig Nordeng
Farmakologi

Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnesområdet, från basal till klinisk farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga bakgrunden till hur läkemedel ve…

Farmakologi och läkemedelsanvändning - (bok + digital produkt)

Fokus i Farmakologi och läkemedelsanvändning ligger på läkemedlens praktiska användning. Teoretiska kunskaper knyts samman med daglig klinisk verksamhet genom exempel, fallbeskr…


Illustrerad farmakologi 2 Utg 4 Illustrerad farmakologi 1 : principer och tillämpningar Stahl's Essential Psychopharmacology Prescriber's Guide
Illustrerad farmakologi 2 Utg 4 av Terje SimonsenIllustrerad farmakologi 1 : principer o... av Terje SimonsenStahl's Essential Psychopharmacology av Stephen M. StahlPrescriber's Guide av Stephen M. Stahl

Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare Stahl's Illustrated Violence Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader The Epilepsy Prescriber's Guide to Antiepileptic Drugs
Neurofarmakologi : för psykologer, psyk... av Lotta ArboreliusStahl's Illustrated Violence av Stephen M. StahlPillret : en berättelse om depressioner... av Ingrid CarlbergThe Epilepsy Prescriber's Guide to Anti... av Philip N. Patsalos