Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Palliativ medicin

Sök i Palliativ medicin

Palliativ medicin och vård

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

av Inger Benkel
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döend…

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamar…


Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård Palliativ medicin i praktiken När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård
Palliativ vård : begrepp och perspektiv... av Anette AlvarizaDe 6 S:n : en modell för personcentrera... av Britt-Marie TernestedtPalliativ medicin i praktiken av Bertil AxelssonNär döden utmanar livet : om existentie... av Lisa Sand

Oxford Textbook of Palliative Medicine The Philosophy of Palliative Care Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård With the End in Mind
Oxford Textbook of Palliative Medicine The Philosophy of Palliative Care av Fiona RandallAtt möta vuxna närstående i sorgens tid... av Lars SundbergWith the End in Mind av Kathryn Mannix