Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Palliativ medicin

Sök i Palliativ medicin

Palliativ medicin och vård

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

av Inger Benkel
Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döend…

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamar…


När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård Palliativ vård vid demens De 6 S:n : en modell för personcentrerad palliativ vård The Philosophy of Palliative Care
När döden utmanar livet : om existentie... av Lisa SandPalliativ vård vid demens av Johan SundelöfDe 6 S:n : en modell för personcentrera... av Britt-Marie TernestedtThe Philosophy of Palliative Care av Fiona Randall

Palliativ medicin i praktiken Paediatric Intensive Care Oxford Textbook of Palliative Medicine Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård
Palliativ medicin i praktiken av Bertil AxelssonPaediatric Intensive Care Oxford Textbook of Palliative Medicine Att möta vuxna närstående i sorgens tid... av Lars Sundberg