Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Anestesiologi

Sök i Anestesiologi

Anestesi

Smärta och smärtbehandling

Anestesi

Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande klin…

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling är en heltäckande grundbok. Den beskriver smärta i vid bemärkelse: smärtfysiologi, smärtanalys, problem vid speciella diagnoser, psykologiska aspekter…


Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1 Muskuloskeletal smärta Paediatric Intensive Care Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
Akut och cancerrelaterad smärta : smärt... av Mads U. WernerMuskuloskeletal smärta av Jan NäslundPaediatric Intensive Care Smärta och smärtbehandling hos barn och...

Oxford Handbook of Anaesthesia Oxford Textbook of Palliative Medicine Leva med långvarig smärta : strategier för bättre livskvalitet Cardiothoracic Surgery
Oxford Handbook of Anaesthesia Oxford Textbook of Palliative Medicine Leva med långvarig smärta : strategier... av Kent RevedalCardiothoracic Surgery av Joanna Chikwe