Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Pediatrik

Pediatrik

av Christian Moëll

Akut pediatrik

Pediatrik

Pediatrik är en barnmedicinsk lärobok som framför allt är avsedd att användas inom utbildningen av läkare. Den täcker in alla områden inom barnmedicinen och kan med fördel även …

Akut pediatrik

Svår sjukdom hos barn och ungdomar kan snabbt bli livshotande. I akuta situationer är det därför mycket värdefullt med en vägledning för att man snabbt ska kunna vidta rätt åtgä…


Neonatologi Pediatric Dentistry Illustrated Textbook of Paediatrics Manual of Childhood Infections
Neonatologi Pediatric Dentistry Illustrated Textbook of Paediatrics Manual of Childhood Infections

Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Paediatric Intensive Care Barnneurologi Essentials of ADHD Assessment for Children and Adolescents
Smärta och smärtbehandling hos barn och... Paediatric Intensive Care Barnneurologi Essentials of ADHD Assessment for Child... av Elizabeth P. Sparrow