Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Pediatrik

Pediatrik

av Christian Moëll

Akut pediatrik

Pediatrik

Pediatrik är en barnmedicinsk lärobok som framför allt är avsedd att användas inom utbildningen av läkare. Den täcker in alla områden inom barnmedicinen och kan med fördel även …

Akut pediatrik

Svår sjukdom hos barn och ungdomar kan snabbt bli livshotande. I akuta situationer är det därför mycket värdefullt med en vägledning för att man snabbt ska kunna vidta rätt åtgä…


Pediatric Dentistry Children's Speech Sound Disorders Neonatologi Rutter's Child and Adolescent Psychiatry
Pediatric Dentistry Children's Speech Sound Disorders av Caroline BowenNeonatologi Rutter's Child and Adolescent Psychiatry

Barnneurologi Barnläkarens guide : farligt och ofarligt från nyfödd till tonåring Uncertain Futures Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
Barnneurologi Barnläkarens guide : farligt och ofarli... av Jonas F. LudvigssonUncertain Futures av Ignasi ClementeSmärta och smärtbehandling hos barn och...