Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Lungmedicin

Sök i Lungmedicin

KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Lungmedicin

KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Denna bok om KOL är i stora delar en ny svensk lärobok och delvis en uppdaterad version av en bok med samma namn, utgiven av Studentlitteratur 2006. Utvecklingen inom KOL-område…

Lungmedicin

Denna andra upplaga av Lungmedicin rymmer stora sjukdomsgrupper som astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer, men även en rad viktiga, men mindre välkända tillstånd…


KOL i primärvården Oxford Handbook of Acute Medicine Lung Function Roitt's Essential Immunology
KOL i primärvården av Kjell LarssonOxford Handbook of Acute Medicine av Punit RamrakhaLung Function Roitt's Essential Immunology av Peter J. Delves

Oxford Case Histories in Lung Cancer Atlas of Flexible Bronchoscopy A Practical Guide to the Interpretation of Cardiopulmonary Exercise Tests Inhalation Aerosols
Oxford Case Histories in Lung Cancer av Himender K. MakkerAtlas of Flexible Bronchoscopy av Pallav ShahA Practical Guide to the Interpretation... av William KinnearInhalation Aerosols