Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Gastroenterologi

Sök i Gastroenterologi

Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb

av Rolf Hultcrantz

Gastroenterologi och hepatologi

Gastroenterologi och hepatologi, bok med eLabb

Gastroenterologi och hepatologi är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och en samlad kunskap om gastroenterologi och hepatologi. Fö…

Gastroenterologi och hepatologi

En fullständig lärobok i gastroenterologi och hepatologi som riktar sig direkt till läkarutbildningen har hittills saknats. Efter en genomgång av samtliga lärosätens kursinnehål…


Spillror : en väg genom smärtan Non-Neoplastic Pathology of the Gastrointestinal Tract with Online Resource Endoscopic Ultrasonography Oxford Specialist Handbook of Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition
Spillror : en väg genom smärtan av Petra NilssonNon-Neoplastic Pathology of the Gastroi... Endoscopic Ultrasonography Oxford Specialist Handbook of Paediatri...

Cope's Early Diagnosis of the Acute Abdomen Oxford Handbook of Gastroenterology and Hepatology The Gut Health Protocol: A Nutritional Approach To Healing SIBO, Intestinal Candida, GERD, Gastritis, and other Gut Health Issues Magefølelse
Cope's Early Diagnosis of the Acute Abd... Oxford Handbook of Gastroenterology and... av Stuart BloomThe Gut Health Protocol: A Nutritional... av John HerronMagefølelse av Sofia Antonsson