Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sjukdomar & rubbningar

Sök i Sjukdomar & rubbningar

Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresi…

av Göran Hedin

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

av Mads U. Werner
Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de vård…

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

Smärtmedicin är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan läsas som fördjupningslitteratur eller upps…


Inflammationssjukdomar Pandemi : myterna, fakta, hoten Genetiska sjukdomar The Pull of the Stars
Inflammationssjukdomar av Johan MölnePandemi : myterna, fakta, hoten av Björn OlsenGenetiska sjukdomar av Magnus NordenskjöldThe Pull of the Stars av Emma Donoghue

The Pull of the Stars Gröna Rehabs modell - - vid stressrelaterad ohälsa The Plague Core Radiology
The Pull of the Stars av Emma DonoghueGröna Rehabs modell - - vid stressrelat... av Marja AbrahamssonThe Plague av Albert CamusCore Radiology av Jacob Mandell