Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sjukdomar & rubbningar

Sök i Sjukdomar & rubbningar

Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresi…

av Göran Hedin

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

av Mads U. Werner
Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de vård…

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol.1

Akut och cancerrelaterad smärta - smärtmedicin (Vol. 1) är ett nytt gediget verk med ett omfattande referensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan …


Inflammationssjukdomar Pandemi : myterna, fakta, hoten Genetiska sjukdomar När kroppen angriper sig själv : om autoimmuna sjukdomar och en forskares kamp för sin mamma
Inflammationssjukdomar av Johan MölnePandemi : myterna, fakta, hoten av Björn OlsenGenetiska sjukdomar av Magnus NordenskjöldNär kroppen angriper sig själv : om aut... av Anita Kåss

Immunology Smittans tid : en författares vittnesmål från pandemins frontlinje The Philosophy of Palliative Care Praktisk sexualmedicin
Immunology av Richard CoicoSmittans tid : en författares vittnesmå... av Paolo GiordanoThe Philosophy of Palliative Care av Fiona RandallPraktisk sexualmedicin