Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Hälso- & sjukvårdssystem, hälso- & sjukvårdstjänster

Sök i Hälso- & sjukvårdssystem, hälso- & sjukvårdstjänster

Styrning av hälso- och sjukvård

av Johan Berlin

Quality By Design

Styrning av hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boke…

Quality By Design

Quality by Design reflects the research and applied training conducted at Dartmouth Medical School under the leadership of Gene Nelson, Paul Batalden, and Marjorie Godfrey. The …


Jämlik vård : normmedvetna perspektiv Integrerad primärvård : principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats
Jämlik vård : normmedvetna perspektiv Integrerad primärvård : principer, färd... av Nicola SilberleitnerKvalitetsarbete för bättre och säkrare... Organisation och ledning i sjukvård : e... av Mats Alvesson

The Health Care Data Guide Evidence Synthesis for Decision Making in Healthcare Sustainable Healthcare Vulnerability and the Politics of Care
The Health Care Data Guide av Lloyd P. ProvostEvidence Synthesis for Decision Making... av Nicky J. WeltonSustainable Healthcare av Knut SchroederVulnerability and the Politics of Care