Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Allmänt

Sök i Allmänt

Medicin 1 och 2

av Elsie Setterberg

Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi t…

Medicin 1 och 2

Medicin 1 och 2 är en heltäckande bok för båda kurserna i medicin. Medicin 1 och 2 upplaga 1, sjätte reviderade tryckningen, ger grundläggande kunskaper inom området. Målet är a…

Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik

Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt starkare inom hälso- och sjukvården och boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till prak…


Praktisk statistik för medicin och hälsa Flocken Grundläggande folkhälsovetenskap Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
Praktisk statistik för medicin och hälsa av Jonas BjörkFlocken av Johan AnderbergGrundläggande folkhälsovetenskap av Kristina PellmerAtt förstå sin egen utsatthet : stöd fö... av Jakob Carlander

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens Factfulness : tio knep som hjälper dig förstå världen Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper
Forskningsprocessen - Kvalitativa och k... av Henny OlssonVårdhygien : vårdrelaterade infektioner... av Göran HedinFactfulness : tio knep som hjälper dig... av Hans RoslingHälsopromotion i teori och praktik : ol...