Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Allmänt

Sök i Allmänt

Medicin 1 och 2

av Elsie Setterberg

Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi t…

Medicin 1 och 2

Medicin 1 och 2 är en heltäckande bok för båda kurserna i medicin. Medicin 1 och 2 upplaga 1, sjätte reviderade tryckningen, ger grundläggande kunskaper inom området. Målet är a…

Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik

Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt starkare inom hälso- och sjukvården och boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till prak…


Grundläggande folkhälsovetenskap Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb) Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
Grundläggande folkhälsovetenskap av Kristina PellmerMedicinboken : orsak, symtom, diagnosti... Att förstå sin egen utsatthet : stöd fö... av Jakob CarlanderVårdhygien : vårdrelaterade infektioner... av Göran Hedin

Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper Hälsopedagogik Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet
Hälsopromotion i teori och praktik : ol... Hälsopedagogik av Liselotte OhlsonDen orättvisa hälsan : om socioekonomis... Säker vård : nya perspektiv på patients... av Synnöve Ödegård