Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Social trygghet & socialtjänst

Sök i Social trygghet & socialtjänst

Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

av Gunnar Fahlberg

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introdukt…

av Martina Axmin
Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid u…

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem

Socialförsäkringen är en central del i den utvecklade välfärdsstaten. Det är ett rättsområde som har utvecklats i takt med samhället och som också har använts för att forma det.…


Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Ds 2019:29 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. SOU 2019:59 : Betänkande från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07) Sociala rättigheter åt alla och envar? Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24
Ändrade bestämmelser avseende särskilda... Samlade åtgärder för korrekta utbetalni... Sociala rättigheter åt alla och envar? av Jaan PajuÄndringar i arbetslöshetsförsäkringen v...

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08) Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. SOU 2020:37 : Betänkande Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt Socialtjänstens Juridik 2018
Ett bättre premiepensionssystem. SOU 20... Ett nytt regelverk för arbetslöshetsför... Introduktion till EU:s socialförsäkring... av Jaan PajuSocialtjänstens Juridik 2018