Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Lagstiftning rörande utbildning

Sök i Lagstiftning rörande utbildning

Skoljuridik

Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer

av Nina Nilsson Rådeström
Skoljuridik

Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion t…

Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer

Rektorer måste i dag hantera många olika juridiska problem. Den här boken går steg för steg igenom hur rektorer kan, ska eller bör gå tillväga när de ställs inför situationer, h…


Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv Skolans arbete mot kränkningar juridifieringens konsekvenser Fritidshemmet - uppdrag och juridik Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension
Skolans dokumentation : ur ett pedagogi... av Åsa HirshSkolans arbete mot kränkningar juridifi... av Joakim LindgrenFritidshemmet - uppdrag och juridik av Helene RoslundLärarens handbok : läroplaner, skollag,...

UFB 2 VT Skolans författningar 2020 UFB 2 ht Skolans författningar 2018/19 UFB 2 VT 2021 UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2020/21
UFB 2 VT Skolans författningar 2020 UFB 2 ht Skolans författningar 2018/19 av Wolters KluwerUFB 2 VT 2021 UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola...