Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Socialrätt

Sök i Socialrätt

Skoljuridik

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsu…

av Annika Staaf
Skoljuridik

Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion t…

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.Läs merHälso- och s…


Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer Socialrätt under omvandling : om solidaritet och välfärdsstatens gränser Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket
Socialtjänstlagarna : bakgrund och till... av Gunnar FahlbergJuridisk metod i skolan : en handbok fö... av Nina Nilsson RådeströmSocialrätt under omvandling : om solida... Juridik för hälso- och sjukvård : grund...

Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv Konsumenträtt med skuldsanering : en introduktion för professionsutbildningar Hälso- och sjukvårdsrätt - Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvension
Skolans dokumentation : ur ett pedagogi... av Åsa HirshKonsumenträtt med skuldsanering : en in... av Mikael MattesonHälso- och sjukvårdsrätt - av Lena RönnbergLärarens handbok : läroplaner, skollag,...