Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Sekretesslagstiftning

Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

av Stefan Zetterström

Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligh…

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

av Hans Bengtsson

LSS i praktiken : sekretess, rapporterings- och anmälningsp…

av Staffan Olsson
Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad…

LSS i praktiken : sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid mi…