Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Upphovsrättslagstiftning

Sök i Upphovsrättslagstiftning

Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

av Hans Bengtsson

Modern immaterialrätt

av Merima Bruncevic
Ansvar och sekretess - i förskola, skola och fritidshem

Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom frågor som: - Vad…

Modern immaterialrätt

Detta är en klassisk lärobok i immaterialrätt med en modern twist. Boken tar upp de fyra regelverken upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Här finns hänvisnin…


Offentlighet och sekretess LSS i praktiken - Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt European Intellectual Property Law Intellectual Property Law
Offentlighet och sekretess av Stefan ZetterströmLSS i praktiken - Sekretess, rapporteri... av Staffan OlssonEuropean Intellectual Property Law av Justine PilaIntellectual Property Law av Lionel Bently

The Confusion Test in European Trade Mark Law Law for Computer Scientists and Other Folk European Trade Mark Law Riskerna med varumärken, produkter och reklam
The Confusion Test in European Trade Ma... av Ilanah FhimaLaw for Computer Scientists and Other F... av Mireille HildebrandtEuropean Trade Mark Law av Annette KurRiskerna med varumärken, produkter och... av Jakob Gottlieb