Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Familjerätt

God man och förvaltare : en handbok (bok + digital produkt)

av Daniel Sjöstedt

Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap - barnets…

av Åsa Landberg
God man och förvaltare : en handbok (bok + digital produkt)

Att vara god man eller förvaltare är ett samhällsviktigt uppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt ige…

Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap - barnets väg genom Barnahus

Barnahus är en samverkansform mellan myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott. En kärna i verksamheten är att sätta barnets bästa i fokus, men en utmaning för verks…


Children and the European Court of Human Rights Gender and Divorce Law in North Africa Livsfellesskap - rettsfellesskap Livsfellesskap - rettsfellesskap
Children and the European Court of Huma... av Claire Fenton-GlynnGender and Divorce Law in North Africa av Maaike VoorhoeveLivsfellesskap - rettsfellesskap Livsfellesskap - rettsfellesskap

Children's Rights and the Developing Law Same-Sex Parenting and the Best Interests Principle Familjerättspsykologi: Vårdnadstvister Ekteskapsloven
Children's Rights and the Developing Law av Jane FortinSame-Sex Parenting and the Best Interes... av Lydia BrackenFamiljerättspsykologi: Vårdnadstvister av Leonard NgaosuvanEkteskapsloven av Asbjørn Strandbakken