Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Planlagstiftning

Bygglovsboken

Bygglovsboken

av Annika Gustafsson

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som …

Plan- og bygningsloven; lovkommentar

av Carl Wilhelm Tyrén

PBL : en handbok om PBL o samhällsbyggande

av Carl-Gustaf Hagander
Plan- og bygningsloven; lovkommentar

Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 nr. 71) ble endret på en rekke områder i 2017. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettsp…

PBL : en handbok om PBL o samhällsbyggande

Boken förmedlar på ett lättbegripligt sätt PBLs bakgrund och koppling till andra lagar som berör samhällsbyggandet. Ett fylligt register, som kombinerar begreppsförklaringar och…