Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Kriminalprocess

Polishandboken

av Andreas Elmebo

Respectable Citizens - Shady Practices

av Stephen Farrall
Polishandboken

Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte…

Respectable Citizens - Shady Practices

Respectable Citizens - Shady Practices seeks to explore a previously neglected aspect of crime in modern society - namely those crimes that are committed by otherwise 'respectab…


Evidence-Based Policing A Song for the Dark Times Criminality at Work Neighbourhood Policing
Evidence-Based Policing av Cynthia LumA Song for the Dark Times av Ian RankinCriminality at Work Neighbourhood Policing av Martin Innes

Wrongs and Crimes Advocates of Humanity Criminology: A Very Short Introduction Smith, Hogan, & Ormerod's Criminal Law
Wrongs and Crimes av Victor TadrosAdvocates of Humanity av Kjersti LohneCriminology: A Very Short Introduction av Tim NewburnSmith, Hogan, & Ormerod's Criminal Law av David Ormerod