Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Bedrägeri

Respectable Citizens - Shady Practices

av Stephen Farrall

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrume…

Respectable Citizens - Shady Practices

Respectable Citizens - Shady Practices seeks to explore a previously neglected aspect of crime in modern society - namely those crimes that are committed by otherwise 'respectab…

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument. Ds 2020:1

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713, om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsm…