Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Kriminalrätt & kriminalprocess

Sök i Kriminalrätt & kriminalprocess

Polishandboken

av Andreas Elmebo

I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksa…

av Lisa Lundberg
Polishandboken

Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte…

I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar.Detta är den tr…


Lag och rätt i trafiken Neighbourhood Policing A Song for the Dark Times Evidence-Based Policing
Lag och rätt i trafiken av Håkan FuhrmanNeighbourhood Policing av Martin InnesA Song for the Dark Times av Ian RankinEvidence-Based Policing av Cynthia Lum

Och han sparkade mamma ... : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld Criminology Criminality at Work Cassese's International Criminal Law
Och han sparkade mamma ... : trappanmod... av Ami ArnellCriminology av Tim NewburnCriminality at Work Cassese's International Criminal Law av Antonio Cassese